Svarbi informacija vietos projektų vykdytojams

 

Informuojame, kad VVG „Pagėgių kraštas“ 2022 m. rugsėjo 27 d. visuotinio narių susirinkimo sprendimu Nr. 2022/03 buvo pakeisti šie VPS priemonių Finansavimo sąlygų aprašai:

  1. Kvietimo Nr. 7 VPS priemonės „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas, sukuriant gyvybingą socialinės ekonomikos sektorių“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-6) finansavimo sąlygų aprašo 1.1., 3.2.2., 4.3.2.3. ir 4.3.2.4. papunkčiai (finansavimo sąlygų aprašas);
  2. Kvietimo Nr. 9 VPS priemonės „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas, sukuriant gyvybingą socialinės ekonomikos sektorių“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-6) finansavimo sąlygų aprašo 1.1., 3.2.2., 4.3.2.3. ir 4.3.2.4. papunkčiai (finansavimo sąlygų aprašas);
  3. Kvietimo Nr. 9 VPS priemonės „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui ir rinkodarai“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-8) finansavimo sąlygų aprašo 1.1., 3.2.2., 4.3.2.3. ir 4.3.2.4. papunkčiai (finansavimo sąlygų aprašas);
  4. Kvietimo Nr. 10 VPS priemonės „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas, sukuriant gyvybingą socialinės ekonomikos sektorių“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-6) finansavimo sąlygų aprašo 3.2.2., 4.3.2.3. ir 4.3.2.4. papunkčiai (finansavimo sąlygų aprašas);
  5. Kvietimo Nr. 10 VPS priemonės „Novatoriško ūkio ir verslo plėtra, efektyviai panaudojant turizmo ir kitus vietos išteklius“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-7) finansavimo sąlygų aprašo 3.2.2., 4.3.2.3. ir 4.3.2.4. papunkčiai (finansavimo sąlygų aprašas);
  6. Kvietimo Nr. 11 VPS priemonės „Novatoriško ūkio ir verslo plėtra, efektyviai panaudojant turizmo ir kitus vietos išteklius“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-7) finansavimo sąlygų aprašo 3.2.2., 4.3.2.3. ir 4.3.2.4. papunkčiai (finansavimo sąlygų aprašas).

Atlikti keitimai numato ilgesnį maksimalų vietos projektų įgyvendinimo terminą bei panaikina anksčiau galiojusių finansavimo sąlygų aprašų 4.3.2.4. papunktyje buvusį vietos projektų vykdytojų įsipareigojimą.

Kviečiame vietos projektų vykdytojus susipažinti su keitimais.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *