Apie VVG

Vietos veiklos grupė „Pagėgių kraštas“ įkurta 2008 m. ir veikia Pagėgių savivaldybės kaimo teritorijoje pagal Europos Sąjungos LEADER programos principus.