Pranešimas dėl valdybos posėdžio sušaukimo elektroninėmis ryšio priemonėmis

Vietos veiklos grupės „Pagėgių kraštas“ valdybos nariams. Vadovaudamasis VVG „Pagėgių kraštas“ Įstatų 59 punktu, Asociacijos pirmininkas, 2021 m. gruodžio 7 d. skubos tvarka, sudarant sąlygas Valdybos nariams dalyvauti posėdyje nuotoliniu būdu, šaukia valdybos posėdį elektroninėmis ryšio priemonėmis, elektroniniu paštu: pagegiuvvg@gmail.com . POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ: Dėl vietos veiklos grupės „Pagėgių kraštas“ kvietimo „Kvietimas teikti vietos projektus Nr. 10“ dokumentų […]

Skaitykite toliau


Kviečiame registruotis į mokymus

  Pagėgių savivaldybės VšĮ „Pagėgių krašto turizmo ir verslo informacijos centras“ įgyvendina vietos projektą „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų kvalifikacijos tobulinimas ir verslumo ugdymas“.    Pagal projektą artimiausiu metu planuojamų vykdyti mokymų grafikas: Eil. Nr. Renginio vykdymo data Renginio vykdymo vieta Mokymų temos Vykdymo laikas, val. Kontaktiniai asmenys 1. 2021-11-10 Šereikos g. 5, Vilkyškių mstl., […]

Skaitykite toliau


Vaikų dienos centro „Vaikams laimingą vaikystę“ veikla

Šilgalių kaimo bendruomenės vaikų dienos centro ,,Vaikams laimingą vaikystę“ veikla vykdoma Stoniškių pagrindinės mokyklos patalpose. Centrą lanko apie 28 vaikai. Veiklų metu yra užtikrinamas maitinimas, organizuojamos įvairios edukacinės programos. Vaikai po pamokų atėję į dienos centrą ruošia namų darbus, dalyvauja ugdomuosiuose užsiėmimuose, žaidžia, sportuoja, daug laiko leidžia gamtoje. Dailės užsiėmimų metu vaikai piešia, aplikuoja, dekupuoja, […]

Skaitykite toliau


Parengtas elektroninis leidinys bitininkams

    Vietos veiklos grupė „Pagėgių kraštas“, įgyvendindama projektą „Bitės – Medus – Žmonės“ (paramos paraiškos Nr. 44TT-KT-18-4-04904-PR001) pagal Tarptautinio bendradarbiavimo projektų, teikiamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Leader“ veiklos sritį „VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“, parengė elektroninį bitininkystės vadovą tema „Bičių šeimų gydymas nuo Varroa destructor erkių“. Leidinio sudarytojas – […]

Skaitykite toliau


Natkiškių sporto klubas „Aitvaras“ įgyvendino vietos projektą „Iniciatyvos užimtumo ir bendradarbiavimo skatinimui“

  Š. m. liepos – rugpjūčio mėnesiais, Natkiškių kaime, Natkiškių sporto klubas „Aitvaras“ baigė projekto „Iniciatyvos  užimtumo ir bendradarbiavimo skatinimui“ (Nr. PAGĖ-LEADER-6B-V-9-1-2021 / 42VS-PV-21-1-00986-PR001) vykdymą. Bendra projekto vertė 20 513,14 Eur. Paramos intensyvumas 95 proc. Projektui įgyvendinti buvo skirta 19 487,00 Eur parama iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų. Projekto […]

Skaitykite toliau