Paraiškų pildymo ir dokumentų teikimo atmintinė pareiškėjams

VVG „Pagėgių kraštas“ paskelbė kvietimą Nr. 1 teikti vietos projektų paraiškas priemonei „Neformalaus ugdymo gerinimas ir vaikų bei jaunimo vaidmens didinimas mažinant socialinę atskirtį“. Kvietimas galioja nuo 2018-03-19 8:00val. iki 2018-04-27 d. 15 val. Kvietimas Nr. 2 teikti vietos projektų paraiškas skelbiamas šioms priemonėms: „Bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir savanoriškos veiklos rėmimas“ kodas LEADER-19.2-SAVA-5; „Parama žemės […]

Skaitykite toliau


Pranešimas apie ataskaitinį rinkiminį visuotinį narių susirinkimą

Pranešame Vietos veiklos grupės „Pagėgių kraštas“ nariams, kad asociacijos VVG „Pagėgių kraštas“ Pirmininko iniciatyva, 2018 m. balandžio 24 d. 15 val. Pagėgių savivaldybės salėje (Vilniaus g. 9, Pagėgiai) įvyks ataskaitinis rinkiminis visuotinis narių susirinkimas. Susirinkimo darbotvarkė: Dėl Vietos veiklos grupės „Pagėgių kraštas“ veiklos ataskaitos už 2017 metus patvirtinimo; Dėl Vietos veiklos grupės „Pagėgių kraštas“ finansinės ataskaitos už 2017 metus patvirtinimo; […]

Skaitykite toliau


VVG „Pagėgių kraštas“ dalyvavo VVGT susirinkime

2018-04-05 administracijos vadovė Rasa Stonienė dalyvavo Vietos veiklos grupių tinklo (toliau – VVGT) ataskaitiniame rinkiminiame susirinkime. Susirinkimo metu buvo patvirtintos veiklos ir finansinės ataskaitos. Diskutuota įstatų keitimo, nario mokesčio didinimo klausimais. Išrinktas naujas VVGT pirmininkas Povilas Saulevičius (Varėnos VVG) ir valdyba. Valdybos nariai renkami pagal apskritis rotacijos būdu. Tauragės apskritį du metus atstovaus Šilalės VVG […]

Skaitykite toliau


Socialinio verslo forumas 2018

Kasmetinis, šiais metais tai jau penktasis, Socialinio verslo forumas sukviečia socialinio verslo ekspertus, akademikus ir praktikus ne tik iš Lietuvos, bet ir užsienio aptarti pagrindines socialinio verslo tendencijas ir augimo kryptis. 2018 metais Forumo organizatoriai didžiausią dėmesį skyrė viešų paslaugų perdavimui bendradarbiaujant ir įgyvendinant jas su socialiniais partneriais. Remiantis Vyriausybės viešojo valdymo tobulinimo programa, iki […]

Skaitykite toliau