Pranešimas dėl valdybos posėdžio sušaukimo elektroninėmis ryšio priemonėmis

Vietos veiklos grupės „Pagėgių kraštas“ valdybos nariams. Vadovaudamasis VVG „Pagėgių kraštas“ Įstatų 44 punktu, Asociacijos pirmininkas 2024 m. balandžio 16 d. sudarant sąlygas Valdybos nariams dalyvauti posėdyje nuotoliniu būdu, šaukia valdybos posėdį elektroninėmis ryšio priemonėmis, elektroniniu paštu: pagegiuvvg@gmail.com .   POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ: Dėl visuotinio narių susirinkimo sušaukimo ir darbotvarkės tvirtinimo.   Valdybos posėdis vyks elektroniniu […]

Skaitykite toliau


Pranešimas dėl valdybos posėdžio sušaukimo elektroninėmis ryšio priemonėmis

Vietos veiklos grupės „Pagėgių kraštas“ valdybos nariams. Vadovaudamasis VVG „Pagėgių kraštas“ Įstatų 44 punktu, Asociacijos pirmininkas 2024 m. vasario 27 d. sudarant sąlygas Valdybos nariams dalyvauti posėdyje nuotoliniu būdu, šaukia valdybos posėdį elektroninėmis ryšio priemonėmis, elektroniniu paštu: pagegiuvvg@gmail.com .   POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ: Dėl vietos veiklos grupės „Pagėgių kraštas“ paraiškos teikimo Nacionalinei paramai gauti.   Valdybos […]

Skaitykite toliau


Įgyvendintas asociacijos „Socialinio verslo gildija“ vietos projektas „Socialinio verslo gildijos bendruomeninio verslo plėtra“

Asociacija „Socialinio verslo gildija“ įgyvendino VVG „Pagėgių kraštas“ vietos plėtros strategijos lėšomis finansuotą vietos projektą „Socialinio verslo gildijos bendruomeninio verslo plėtra“. Projektas įgyvendintas pagal VPS priemonę „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas, sukuriant gyvybingą socialinės ekonomikos sektorių“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-6). Projekto tikslas – aplinkos ir teritorijų tvarkymo paslaugų sukūrimas, vykdant bendruomeninį verslą. […]

Skaitykite toliau


Nacionalinė parama kaimo bendruomenių veiklai 2024 m.

Kaip ir kasmet, Žemės ūkio ministerija kviečia kaimo bendruomenes teikti nacionalinės paramos paraiškas. Paramos lėšomis bus remiami projektai, susiję su šiomis veiklos sritimis: kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas arba stiprinimas; kaimo vietovės viešųjų erdvių, statinių sutvarkymas ir (arba) priežiūra, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams, bendruomeninės veiklos skatinimas; renginių (mokomųjų renginių arba vizitų, renginių, skirtų Lietuvos […]

Skaitykite toliau


Pranešimas dėl valdybos posėdžio sušaukimo elektroninėmis ryšio priemonėmis

Vietos veiklos grupės „Pagėgių kraštas“ valdybos nariams. Vadovaudamasis VVG „Pagėgių kraštas“ Įstatų 44 punktu, Asociacijos pirmininkas 2024 m. sausio 26 d. sudarant sąlygas Valdybos nariams dalyvauti posėdyje nuotoliniu būdu, šaukia valdybos posėdį elektroninėmis ryšio priemonėmis, elektroniniu paštu: pagegiuvvg@gmail.com . POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ: Dėl vietos veiklos grupės „Pagėgių kraštas“ 2023 metų Kaimo vietovių VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos tvirtinimo. […]

Skaitykite toliau