Vietos projektas „Gamtos vaikai“

VVG „Pagėgių kraštas“ ir Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazija 2020 m. birželio mėnesį įgyvendino trijų dienų projektą „Gamtos vaikai“, kurio tikslas – ugdyti vaikų ir jaunimo socialines kompetencijas per menines, sportines ir saviraiškos veiklas įtraukiant į vietos bendruomenės organizavimą. Šiuo projektu buvo siekiama ugdyti meilę ir pagarbą gamtai, tobulinti bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, padėti vaikams atrasti […]

Skaitykite toliau


STONIŠKIŲ BENDRUOMENĖS PROJEKTAS „VASAROS SVAJOS 2020“

Stoniškių bendruomenė kartu su Stoniškių pagrindine mokykla vykdė projektą Vasaros svajos“, pateiktą pagal Vietos veiklos grupės „Pagėgių kraštas“ parengtą strategiją „VVG „Pagėgių kraštas“ teritorijos vietos plėtros 2016-2023 m. strategija“. Stovyklos tikslas – plėtoti vaikų socializacijos galimybes, užtikrinant  aktyvų, turiningą poilsį, ugdant vaikų socialines kompetencijas. Stovyklos uždaviniai – skatinti sveiką gyvenimo būdą, lavinti ir stiprinti savikontrolės, […]

Skaitykite toliau


Kvietimas teikti vietos projektus Nr. 8

Vietos veiklos grupė „Pagėgių kraštas“ informuoja, kad nuo 2020-07-01 iki 2020-08-31  šaukiamas KVIETIMAS Nr. 8 teikti vietos projektus pagal VPS priemones:  „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-3); „Bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir savanoriškos veiklos rėmimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-5); „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas, sukuriant gyvybingą socialinės ekonomikos sektorių“ […]

Skaitykite toliau


Vasaros stovykla „Pažink save“

2020 m. birželio 15 – 18 d. Piktupėnų pagrindinės mokyklos mokiniai dalyvavo fizinio aktyvumo ir kūrybiškumo stovykloje „Pažink save“. Ši stovykla — tai Piktupėnų kaimo bendruomenės teikto vietos projekto VVG „Pagėgių kraštas“ pagal  VPS priemonės „Neformalaus ugdymo gerinimas ir vaikų bei jaunimo vaidmens didinimas mažinant socialinę atskirtį“ įgyvendinimas. Atvykę į stovyklą, pakėlėme mokyklos vėliavą, sveikinimo […]

Skaitykite toliau


DĖL PAKARTOTINIO ATASKAITINIO VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMO

Pranešame, kad asociacijos VVG „Pagėgių kraštas“ Pirmininko iniciatyva, 2020 m. birželio 23 d. 16:20 val. Dvaro g. 1, Vilkyškiai įvyks pakartotinis ataskaitinis visuotinis narių susirinkimas.   Susirinkimo darbotvarkė: Dėl Vietos veiklos grupės „Pagėgių kraštas“ veiklos ataskaitos už 2019 metus patvirtinimo; Dėl Vietos veiklos grupės „Pagėgių kraštas“ finansinės ataskaitos už 2019 metus patvirtinimo; Informacija apie vietos […]

Skaitykite toliau