Piktupėnų kaimo bendruomenė stiprina materialinę bazę

Piktupėnų kaimo bendruomenė sėkmingai įgyvendino projektą „Kaimo bendruomenės materialinės bazės stiprinimas“. Projektas finansuotas Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos lėšomis. Projekto tikslas – Piktupėnų bendruomenės veiklos stiprinimas, siekiant skatinti bendruomenės narių iniciatyvas, viešųjų poreikių tenkinimui. Atsižvelgiant į bendruomenės narių poreikius organizuoti renginius, mokymus bendruomenės nariams ir kitiems Piktupėnų kaimo gyventojams, projekto lėšomis buvo įsigyta buitinė įranga […]

Skaitykite toliau


Kriokiškių kaimo bendruomenė kviečia į tradicinę kraštiečių sueigą

Kriokiškių kaimo bendruomenė kviečia į tradicinę Kriokiškių kaimo kraštiečių sueigą „Sveiki sugrįžę namo“, kuri vyks š. m. liepos 17 d. 19:00 val. Kriokiškių bendruomenės kiemelyje. Renginį finansuoja Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija. Daugiau informacijos rasite šventės programoje.    

Skaitykite toliau


VVG „Pagėgių kraštas“ dalyvauja projekte „Vietos bendruomenių pilietinio aktyvumo ir demokratinio dalyvavimo galimybių didinimas“

  VšĮ Lietuvos regioninių tyrimų institutas (LRTI) (projekto vykdytojas) kartu su 10-čia Lietuvos partnerių: asociacija vietos veiklos grupė „Pagėgių kraštas“, asociacija Ignalinos rajono vietos veiklos grupė, asociacija ,,Tauragės miesto veiklos grupė“, asociacija Kauno rajono vietos veiklos grupė, asociacija vietos veiklos grupė ,,Pajūrio kraštas“, asociacija ,,Bendruomenė ,,Skaudvilės kraštas“, asociacija ,,Lietuvai pagrąžinti draugijos Veliuonos skyrius“, Zarasų rajono […]

Skaitykite toliau


Pranešimas dėl visuotinio narių susirinkimo sušaukimo elektroninėmis ryšio priemonėmis

Vietos veiklos grupės „Pagėgių kraštas“ nariams. Vadovaudamasis VVG „Pagėgių kraštas“ įstatų 31.5. punktu, Asociacijos pirmininkas, 2021 m. balandžio 30 d. 15 val.,  sudarant sąlygas vietos veiklos grupės nariams dalyvauti susirinkime nuotoliniu būdu, šaukia visuotinį narių susirinkimą elektroninėmis ryšio priemonėmis, elektroniniu paštu: pagegiuvvg@gmail.com . Nuostatos, jog karantino laikotarpiu darbas organizuojamas nuotoliniu būdu, numatytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės […]

Skaitykite toliau


Baigėsi kvietimas Nr. 9 teikti vietos projektų paraiškas

Nuo 2021 m. vasario 08 d. iki 2021 m. kovo 19 d. potencialūs vietos projektų pareiškėjai turėjo galimybę teikti paraiškas pagal šešias VVG „Pagėgių kraštas“ vietos plėtros strategijos priemones. Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma – 556 744,74 Eur. Kvietimo metu buvo gauta 11 vietos projektų paraiškų. Pateiktos šešios paraiškos VPS priemonei „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių […]

Skaitykite toliau