Pranešimas dėl visuotinio narių susirinkimo

Vietos veiklos grupės „Pagėgių kraštas“ nariams. Pranešame, kad 2020 m. spalio 29 d. 17:30 val., adresu Dvaro g. 1, Vilkyškiai, VVG „Pagėgių kraštas“ pirmininkės iniciatyva įvyks visuotinis VVG „Pagėgių kraštas“ narių susirinkimas. Susirinkimo darbotvarkė: Dėl Strategijos keitimo; Dėl metinio VPS finansinio plano 2021 metams tvirtinimo; Dėl atsistatydinusių valdybos narių išrinkimo; Organizaciniai klausimai. VVG „Pagėgių kraštas“ […]

Skaitykite toliau


Vilkyškiai gražėja

Vilkyškių bendruomenė teikė paraišką- paramai gauti pagal veiklos sritį „Kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas , pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams , sėkmingai įgyvendino projektą „Viešosios erdvės sutvarkymas, pritaikant Vilkyškių miestelio gyventojų poreikiams“ ir  iškilmingai atidarė vaikų žaidimo ir lauko treniruoklių aikštelę. Nuo šiol visi gali sportuoti,  ir leisti laisvalaikį turiningai .

Skaitykite toliau


Vizitas į Lekėčių bendruomenės kulinarinio paveldo namus

Šilgalių kaimo bendruomenė įgyvendino projektą „Iniaciatyvos, bendruomeniškumo ir bendradarbiavimo skatinimas Šilgalių kaimo bendruomenėje“. Paraiška teikta pagal 2020 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles. Skirtas finansavimas 1500 Eur. Projektas susideda iš dviejų renginių: tradicinis renginys „Kuciai šaukia“ ir gerosios patirties sklaidos vizitas į Lekėčių bendruomenės moterų centrą. 2020 m. rugpjūčio 22 d. suorganizuota išvyka, […]

Skaitykite toliau


Mokymai bitininkams, besidomintiems bitininkyste bei sveiku gyvenimo būdu

Informuojame, jog VVG „Pagėgių kraštas“ įgyvendindama projektą paramos paraiškos Nr. 44TT-KT-18-4-04904-PR001 „Bitės – Medus – Žmonės“ pagal Tarptautinio bendradarbiavimo projektų, teikiamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Leader“ veiklos sritį „VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“, 2020 m. rugsėjo 5 d. organizuoja mokymus tema:  Tema: „Dangaus medicina. Bičių produktai žmogaus sveikatai„ Mokymų programą […]

Skaitykite toliau


K. Komskio labdaros ir paramos fondas tradiciškai sukvietė jaunimą į stovyklą – dailės plenerą

Kęsto Komskio paramos ir labdaros fondas įgyvendino projektą „Kęsto Komskio paramos ir labdaros fondo bendradarbiavimo tinklų kūrimas, skirtas ugdyti vietos bendruomenės žmogiškuosius ir institucinius gebėjimus“. Paraiška pateikta Vietos veiklos grupės ,,Pagėgių kraštas“ įgyvendinamos vietos plėtros strategijos „VVG „Pagėgių kraštas“ teritorijos vietos plėtros 2016-2023 m. strategija“ priemonę „Bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir savanoriškos veiklos rėmimas“. Bendra projekto […]

Skaitykite toliau