KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 5

Vietos veiklos grupė „Pagėgių kraštas“ kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal vietos plėtros strategijos „VVG „Pagėgių kraštas“ teritorijos vietos plėtros 2016 – 2023 m. strategija“ (toliau – VPS) priemones: Priemonės „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas, sukuriant gyvybingą socialinės ekonomikos sektorių“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-6) Priemonės „Novatoriško ūkio ir verslo plėtra, […]

Skaitykite toliau


Mindaugo karūnavimo dienos minėjimas Žukuose

1253 m. Kulmo vyskupas Henrikas karaliaus karūnomis vainikavo Lietuvos kunigaikštį Mindaugą ir jo žmoną Mortą. Prof. Edvardas Gudavičius nustatė tikslią karūnacijos datą – 1253 m. liepos 6-ąją. Mindaugo krikštas (1251 m.) ir karūnacijos ceremonija (1253 m.) leido jaunai Lietuvos valstybei tapti to meto lotyniškosios viduramžių Europos politinės sistemos dalimi ir įteisino Lietuvos karaliaus Mindaugo, kaip […]

Skaitykite toliau


Kentrių kaimo bendruomenė kviečia į šventę

Kentrių kaimo bendruomenė yra vienas iš partnerių Panemunės bendruomenės teiktoje paraiškoje „Panemunės, Piktupėnų ir Kentrių kaimų regioninio produkto rinkodara, panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“ teiktoje Vietos veiklos grupei „Pagėgių kraštas“. Projekto tikslas – kurti ir įgyvendinti efektyvias rinkodaros priemones, kuriomis siekiama išryškinti Pagėgių krašto vietos kultūros ir istorijos paveldą. Projekte numatyta surengti kiekvieno partnerio […]

Skaitykite toliau