Kucai šaukia!

Prie Kucių ežero (Pagėgių sav.) 2020 m. liepos 18 d. vyko septintasis Šilgalių kaimo bendruomenės tradicinis renginys,,Kuciai šaukia”.Geras oras, rūpestingi organizatoriai, patraukli šventės programa sukvietė didžiulį būrį dalyvių. Atvyko svečių iš Šilutės, Klaipėdos, Vilniaus, Jurbarko ir Pagėgių savivaldybės. Šventės dalyvius sveikino Pagėgių savivaldybės meras Vaidas Bendaravičius, vicemeras Edgaras Kuturys, Stoniškių seniūnas Ričardas Būdvytis ir kandidatas […]

Skaitykite toliau


Įgyvendintas projektas „Gamta ir mes“

       Pagėgių sav. Bitėnų VO „Rambynas“  teikė paraišką ir vykdė  projektą  „ Mes ir gamta“, pagal vietos veiklos grupės ,,Pagėgių kraštas“ vietos plėtros strategiją „VVG „Pagėgių kraštas“ teritorijos vietos plėtros 2016-2023 m. strategija“ II prioriteto „Novatoriškos vietos plėtros skatinimas“ priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 „ Neformalaus ugdymo gerinimas ir vaikų bei jaunimo vaidmens didinimas mažinant socialinę atskirtį“. […]

Skaitykite toliau


Tijos ir kafijos gėrimas popiet

Pagėgių savivaldybės Kriokiškių kaimo bendruomenė, kartu su partneriu Vilkyškių bendruomene 2018 m. pateikė paraišką pagal vietos veiklos grupės ,,Pagėgių kraštas“ vietos plėtros strategiją „VVG „Pagėgių kraštas“ teritorijos vietos plėtros 2016-2023 m. strategija“ priemonę „Regioninių produktų rinkodara ir kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“.   Bendra projekto vertė 10392,03 Eur. Paramos intensyvumas 95 proc. Projektas […]

Skaitykite toliau


Žinia apie gebėjimų SIEKIO ID stiprinimo programą

Skleidžiame Jums aktualią žinią apie 2020 rudenį startuosiančią Aktyvių piliečių fondo Gebėjimų stiprinimo programą SIEKIO ID. Nuo 2020 iki 2023 m. nevyriausybinio sektoriaus žmonėms atveriamos dvi ugdymosi galimybės: *   Asmeninis dalyvavimas trumpuose info seminaruose „Informacinė valanda NVO“, kuriuos ves savo sričių ekspertai (su galimybe pateikti sau rūpimus klausimus, pagal kuriuos bus parengti konkretūs atsakymai); *   […]

Skaitykite toliau


Vietos projektas „Gamtos vaikai“

Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazija 2020 m. birželio mėnesį įgyvendino trijų dienų projektą „Gamtos vaikai“, kurio tikslas – ugdyti vaikų ir jaunimo socialines kompetencijas per menines, sportines ir saviraiškos veiklas įtraukiant į vietos bendruomenės organizavimą. Šiuo projektu buvo siekiama ugdyti meilę ir pagarbą gamtai, tobulinti bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, padėti vaikams atrasti gyvenimo vertybes ir atskleisti […]

Skaitykite toliau