Kentrių kaimo bendruomenė įgyvendino projektą „Bendruomeniškumą stiprinančios iniciatyvos“

Bendruomenė parašė ir įgyvendino projektą „Bendruomeniškumą stiprinančios iniciatyvos“, pagal LR Žemės ūkio ministerijos vykdomą nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai rėmimo programą, pirmąją veiklos sritį „Kaimo bendruomenės materialinės bazės stiprinimas“.

Skaitykite toliau


Materialinės bazės stiprinimas Vilkyškių bendruomenėje

_dsc0291_onines

Vilkyškių bendruomenė parašė projektą „Materialinės bazės stiprinimas Vilkyškių bendruomenėje“, pagal LR Žemės ūkio ministerijos vykdomą nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai rėmimo programą, pirmąją veiklos sritį „Kaimo bendruomenės materialinės bazės stiprinimas“. Projekto tikslas – plėtoti Vilkyškių miestelio bendruomenės tradicijas, stiprinti gyventojų sutelktumą, skatinti bendruomenės narių užimtumą ir aktyvumą.

Skaitykite toliau


Pranešimas apie neeilinį visuotinį susirinkimą

VVG logo

PRANEŠIMAS DĖL VISUOTINIO NEEILINIO NARIŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMO Vietos veiklos grupės „Pagėgių kraštas“ nariams. Pranešame, kad asociacijos VVG „Pagėgių kraštas“ Pirmininko iniciatyva, 2016 m. spalio 10 d. 12 val. Pagėgių savivaldybės Kultūros centro salėje (Jaunimo g. 3, Pagėgiai) įvyks neeilinis visuotinis narių susirinkimas. Susirinkimo darbotvarkė: Dėl vietos plėtros strategijos dalių keitimo, atsižvelgiant į LR ŽŪ ministro 2016-06-10d. […]

Skaitykite toliau