Kviečiame teikti pastabas VVG „Pagėgių kraštas“ 2023 – 2027 m. vietos plėtros strategijos projektui

2023 m. kovo 10 d. Vilkyškiuose vyko VVG „Pagėgių kraštas“ 2023 – 2027 m. vietos plėtros strategijos projekto pristatymas. Pristatymo renginyje aktyviai dalyvavo Pagėgių krašto bendruomenių, verslo ir vietos valdžios atstovai. Renginio metu UAB „Eurointegracijos projektai“ ekspertė – konsultantė Agnė Kanapeckaitė dalyviams išsamiai pristatė naujos strategijos viziją, misiją, susitikimų su gyventojais metu išgrynintus pagrindinius VVG […]

Skaitykite toliau


VVG „Pagėgių kraštas“ įgyvendina projektą „Vietos veiklos grupės „Pagėgių kraštas“ vietos plėtros 2023–2027 m. strategijos rengimas“

  VVG „Pagėgių kraštas“ įgyvendindama projektą „Vietos veiklos grupės „Pagėgių kraštas“ vietos plėtros 2023–2027 m. strategijos rengimas“ rengdama Strategiją organizavo darbinio pobūdžio informacinius renginius su tikslinėmis grupėmis. Susitikimų metu daug dėmesio skirta kaimo gyventojų informavimui apie naujo laikotarpio galimybes, bei jų įtraukimui į sprendimų priėmimą dėl finansuotinų kaimo plėtros krypčių. Naujomis VPS priemonėmis numatoma prisidėti […]

Skaitykite toliau