VVG projektai

 • Vietos veiklos grupė „Pagėgių kraštas“ įgyvendino projektą „Vietos plėtros strategiją įgyvendinančių asmenų ir vietos projektų rengėjų gebėjimų ugdymas Pagėgių krašte“ (paramos sutarties numeris – 4PVKT- 09-2-003220). Projektas skirtas suteikti žinias ir ugdyti įgūdžius, kurių reikia dalyvaujant vietos plėtros 2007–2013 m. strategijos įgyvendinime. Projekto tikslinė grupė – VVG nariai ir administracijos darbuotojai, taip pat potencialūs vietos projektų pareiškėjai ir vykdytojai. Projekto įgyvendinimui skirta paramos suma – 49 235,40 Eur (170 000,00 Lt).
 • Įgyvendinant projektą užsibrėžta identifikuoti unikalius Mažosios Lietuvos regiono produktus, padidinti regiono produktų vertę sukuriant prekės ženklą, sukurti galimybes realizuoti galimybių vietos produkciją ir svarbiausia – įtraukti projekto teritorijoje veikiančias kaimo bendruomenes (taip pat ir jaunimą) į vietos produktų gamybos ir realizavimo procesą, sukuriant sąlygas veikti savarankiškai. Projekto partneris – vietos veiklos grupė „Nemunas“. Projekto įgyvendinimui skirta paramos suma – 68 805,03 Eur (237 570,00 Lt.).
 • Įgyvendintas teritorinio bendradarbiavimo projektas „Pagėgių ir Jurbarko krašto kaimo gyventojų verslumo ugdymas atgaivinant ir komercializuojant Mažosios Lietuvos regiono paveldą“ (projekto sutarties Nr. 4TT-KT-12-1-0005).
 • Įgyvendintas projektas – „Pagėgių krašto jaunimo užimtumo galimybių tyrimas. Buvo atlikta studija, skirta išsiaiškinti vietos jaunimo poreikius, lūkesčius ir veiklos galimybes. Buvo ieškoma atsakymų, kaip geriau organizuoti jaunų žmonių užimtumą Pagėgių krašte. Parengta studija vietos bendruomenei pristatyta konferencijos metu. Įgyvendinant projektą taip pat parengti 2 jaunimo projektų, skirtų jaunimo užimtumui skatinti, apmatai. Paramos suma projektui – 5 792,40 Eur (20 000,00 Lt).
 • VVG parengė ir įgyvendino projektą „Bendruomeninio verslo iniciatyvų įgyvendinimo Pagėgių krašte galimybių analizė“ Įgyvendinant projektą atlikta studija, kurioje išanalizuota LEADER metodo įgyvendinimo Pagėgių savivaldybės teritorijoje patirtis ir nustatyta, kokios yra bendruomeninio verslo organizavimo prielaidos ir galimybės. Analizės rezultatai pristatyti leidinyje, su atlikta studija renginio metu supažindintos visos Pagėgių krašto bendruomeninės organizacijos. Paramos suma projektui – 5 792,40 Eur (20 000,00 Lt).
 • Vietos veiklos grupė „Pagėgių kraštas“ parengė ir įgyvendino „Vietos veiklos grupės „Pagėgių kraštas“ vietos plėtros 2007-2013 m. strategiją“, kuri buvo finansuojama iš Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos lėšų. Įgyvendinti 55 vietos projektai, kuriems paskirta paramos suma beveik už 1,474 mln. Eur.(5,088 mln. Lt). Parama pasinaudojo kaimo bendruomenės, biudžetinės įstaigos ir įvairios nevyriausybinės organizacijos nepelno siekiantiems projektams. Projekto pabaiga – 2015-09-30.
 • Rengiant 2016-2020 m. laikotarpio strategiją, kuri finansuojama iš Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos lėšų, buvo įgyvendintas projektas „Vietos veiklos grupės „Pagėgių kraštas“ vietos plėtros 2014-2020 m. strategijos rengimas“, Nr. 42PP-KT-14-1-05338, kuris finansuotas iš Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Leader“ veiklos srities „Parengiamoji parama“. Paramos suma – 9000,00 Eur. Projekto pabaiga – 2016-02-29 d.
 • Vietos veiklos grupė „Pagėgių kraštas“ parengė ir įgyvendina projektą „VVG „Pagėgių kraštas“ teritorijos vietos plėtros 2016-2023 m. strategija“ iš Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos lėšų. Įgyvendinant projektą norima pasiekti strategijoje numatytus tikslus ir VVG „Pagėgių kraštas“ teritorijos viziją: VVG „Pagėgių kraštas“ teritorija – svetingas Mažosios Lietuvos kraštas prie Nemuno ir Jūros upių, puošiamas legendomis apipinto Rambyno kalno. Čia gyvena susitelkusi ir klestinti bendruomenė, kuri brangina kiekvieną savo narį, puoselėja krašto gamtą, istoriją ir kultūrą. Vystomi tradiciniai, kuriami nauji verslai ir plėtojama socialinė ekonomika prisideda prie vietos gyventojų gerovės. Tai kraštas, kuriantis savo ateitį. Paramos suma – iki 1 107 447,00 Eurų. Projekto pabaiga – iki 2024 m. rugsėjo mėn.
 • Vietos veiklos grupė „Pagėgių kraštas“ parengė ir įgyvendino tarptautinio bendradarbiavimo projektą „Bitės – Medus – Žmonės“, pateiktą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Leader“ veiklos sritį „VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“. Paramos suma 78 610 Eur. Intensyvumas 100 proc. Projekto pabaiga – 2022 m. vasaris.
 • Rengiant naują 2023-2027 m. laikotarpio strategiją, kuri finansuojama iš Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 programos lėšų, buvo įgyvendintas projektas „Vietos veiklos grupės „Pagėgių kraštas“ vietos plėtros 2023–2027 m. strategijos rengimas“, Nr. 42PP-KT-22-1-03752-PR001, kuris finansuotas iš Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „LEADER programa“ veiklos srities „Parengiamoji parama“. Paramos suma – 19 969,00 Eur. Projekto pabaiga – 2023-06-12 d.
 • Vietos veiklos grupė „Pagėgių kraštas“ parengė ir įgyvendina projektą „Vietos veiklos grupės „Pagėgių kraštas“ 2023-2027 metų vietos plėtros strategija“ iš Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. programos lėšų. Įgyvendinant projektą norima pasiekti strategijoje numatytus tikslus ir VVG „Pagėgių kraštas“ teritorijos viziją: natūralios gamtos apsuptyje gyvenantys darbštūs ir kūrybingi žmonės, siekiantys sukurti turistams, poilsiautojams ir vietos gyventojams patrauklią vietovę, kur plėtojant ir puoselėjant vietos tradicijas, produktų ir paveldo gastronomijos kultūrą, sutelkiant vietos kūrybingus žmones teikiamos aktyvaus ir turiningo laisvalaikio, poilsio ir kultūros paslaugos. Paramos suma – iki 1 194 631,00 Eur. Projekto pabaiga – iki 2028 m. pab.