Vėl šėlo „Spalvoti vėjai“

Skaičiuojant jau beveik paskutines vasaros dienas (rugpjūčio 17-19 d.) Natkiškių kaimo ir Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinės mokyklos bendruomenės įgyvendino vietos projekto „Spalvotų vėjų vasara“ tęsinį. 2019 m. išsiskirdami sakėme: „Spalvotų vėjų vasara“  nesibaigė – vėl susitiksim, tik jau  kitą vasarą, gal kitu laiku, bet vėl toje pačioje vietoje… Vėl siaus vasaros vėjai, tik spalva jų  […]

Skaitykite toliau


Įgyvendintas projektas „Gamta ir mes“

       Pagėgių sav. Bitėnų VO „Rambynas“  teikė paraišką ir vykdė  projektą  „ Mes ir gamta“, pagal vietos veiklos grupės ,,Pagėgių kraštas“ vietos plėtros strategiją „VVG „Pagėgių kraštas“ teritorijos vietos plėtros 2016-2023 m. strategija“ II prioriteto „Novatoriškos vietos plėtros skatinimas“ priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 „ Neformalaus ugdymo gerinimas ir vaikų bei jaunimo vaidmens didinimas mažinant socialinę atskirtį“. […]

Skaitykite toliau


Tijos ir kafijos gėrimas popiet

Pagėgių savivaldybės Kriokiškių kaimo bendruomenė, kartu su partneriu Vilkyškių bendruomene 2018 m. pateikė paraišką pagal vietos veiklos grupės ,,Pagėgių kraštas“ vietos plėtros strategiją „VVG „Pagėgių kraštas“ teritorijos vietos plėtros 2016-2023 m. strategija“ priemonę „Regioninių produktų rinkodara ir kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“.   Bendra projekto vertė 10392,03 Eur. Paramos intensyvumas 95 proc. Projektas […]

Skaitykite toliau


Vietos projektas „Gamtos vaikai“

Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazija 2020 m. birželio mėnesį įgyvendino trijų dienų projektą „Gamtos vaikai“, kurio tikslas – ugdyti vaikų ir jaunimo socialines kompetencijas per menines, sportines ir saviraiškos veiklas įtraukiant į vietos bendruomenės organizavimą. Šiuo projektu buvo siekiama ugdyti meilę ir pagarbą gamtai, tobulinti bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, padėti vaikams atrasti gyvenimo vertybes ir atskleisti […]

Skaitykite toliau


STONIŠKIŲ BENDRUOMENĖS PROJEKTAS „VASAROS SVAJOS 2020“

Stoniškių bendruomenė kartu su Stoniškių pagrindine mokykla vykdė projektą Vasaros svajos“, pateiktą pagal Vietos veiklos grupės „Pagėgių kraštas“ parengtą strategiją „VVG „Pagėgių kraštas“ teritorijos vietos plėtros 2016-2023 m. strategija“. Stovyklos tikslas – plėtoti vaikų socializacijos galimybes, užtikrinant  aktyvų, turiningą poilsį, ugdant vaikų socialines kompetencijas. Stovyklos uždaviniai – skatinti sveiką gyvenimo būdą, lavinti ir stiprinti savikontrolės, […]

Skaitykite toliau