Korupcijos prevencija

Vietos veiklos grupė „Pagėgių kraštas“ suinteresuota, kad teikiant įstaigos paslaugas, nebūtų korupcijos apraiškų: kyšininkavimo, tarpininko kyšininkavimo, papirkimo, piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi, tarnybos pareigų neatlikimo ir kitų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti, užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.
Už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus yra numatyta administracinė, drausminė ar kitokia teisinė atsakomybė. Į VVG gali kreiptis kiekvienas asmuo, kuris mano turįs žinių arba pagrįstų įtarimų apie VVG darbuotojo padarytas, daromas ar ketinamas daryti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas.

Apie VVG darbuotojų neteisėtus veiksmus prašome pranešti tel. 8 655 55891 arba el. paštu kokybe@gonas.lt . Anonimiškumą garantuojame.

Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Susidūrus su galimais korupcinio pobūdžio teisės pažeidimais taip pat galite pranešti Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT)

„Karštąja linija“ visą parą (darbo ir poilsio dienomis) tel. (8 5) 266 3333. El. paštu pranesk@stt.lt3.
STT interneto puslapyje: https://www.stt.lt/pateikti-pranesima-apie-korupcija/7425

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas