VVG „Pagėgių kraštas“ įgyvendina projektą „Vietos veiklos grupės „Pagėgių kraštas“ vietos plėtros 2023–2027 m. strategijos rengimas“

 

VVG „Pagėgių kraštas“ įgyvendindama projektą „Vietos veiklos grupės „Pagėgių kraštas“ vietos plėtros 2023–2027 m. strategijos rengimas“ rengdama Strategiją organizavo darbinio pobūdžio informacinius renginius su tikslinėmis grupėmis.

Susitikimų metu daug dėmesio skirta kaimo gyventojų informavimui apie naujo laikotarpio galimybes, bei jų įtraukimui į sprendimų priėmimą dėl finansuotinų kaimo plėtros krypčių. Naujomis VPS priemonėmis numatoma prisidėti prie šių tikslų: sveikatingumo skatinimo, aplinkosaugos, klimato kaitos pokyčių švelninimo ir prisitaikymo, tausaus gamtos išteklių valdymo, bioekonomikos ir (arba) miškininkystės priemonių ir (arba) kitų bendradarbiavimo formų įgyvendinimo.

Susitikimų metu buvo supažindinta su reikalavimais, kurie keliami naujoms vietos plėtros strategijoms.

VVG „Pagėgių kraštas“ atstovai 2022 m. rugpjūčio mėn. susitiko su Pagėgių, Lumpėnų, Vilkyškių, Stoniškių ir Natkiškių seniūnijų nevyriausybinės organizacijų, verslo, jaunimo ir valdžios atstovais. Aptartos kaimo gyventojų problemos: socialinės, ekonominės bei aplinkos situacijos.

Rengiant Strategiją bus įsiklausoma į vietos gyventojų nuomonę, kokių pokyčių jie norėtų laikotarpiu iki 2027 m.

Projektas „Vietos veiklos grupės „Pagėgių kraštas“ vietos plėtros 2023–2027 m. strategijos rengimas“ (Nr. 42PP-KT-22-1-03752-PR001) finansuojamas iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „LEADER programa“ veiklos sritį „Parengiamoji parama“. Paramos suma – 19 969,00 Eur.

 

VVG „Pagėgių kraštas“ informacija

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *