PRANEŠIMAS DĖL PAKARTOTINIO NEEILINIO VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMO

Informuojame, kad 2022 m. birželio 6 d. 19:00 val., adresu Dvaro g. 1, Vilkyškiai, Pagėgių savivaldybė, valdybos iniciatyva vyks pakartotinis visuotinis asociacijos vietos veiklos grupės „Pagėgių kraštas“ narių susirinkimas. DARBOTVARKĖ: Dėl asociacijos pirmininko atsistatydinimo; Dėl asociacijos pirmininko rinkimo; Dėl neaktyvių narių pašalinimo iš asociacijos narių. Einamieji klausimai.   VVG „Pagėgių kraštas“ valdybos pirmininkas Leonas Mišeikis

Skaitykite toliau


Pranešimas dėl vietos projektų atrankos komiteto posėdžio sušaukimo

Vietos veiklos grupės „Pagėgių kraštas“ vietos projektų atrankos komiteto nariams. Pranešame, kad 2022 m. birželio 6 d. 17:30 val., adresu Dvaro g. 1, Vilkyškiai, įvyks VVG „Pagėgių kraštas“ vietos projektų atrankos komiteto narių posėdis.  Posėdžio metu bus svarstomos Kvietimo Nr. 11 metu gautos vietos projektų paraiškos.      VVG „Pagėgių kraštas“ administracijos vadovė Stanislava Bružienė

Skaitykite toliau


PRANEŠIMAS DĖL NEEILINIO VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMO

Informuojame, kad VVG „Pagėgių kraštas“ valdybos iniciatyva, 2022 m. gegužės 17 d. posėdžio protokolo Nr. 2022/03 nutarimu, šaukiamas neeilinis visuotinas narių susirinkimas. Susirinkimas vyks 2022 m. gegužės 31 d. 17:30 val., adresu Dvaro g. 1, Vilkyškiai, Pagėgių savivaldybė.   DARBOTVARKĖ: Dėl asociacijos primininko atsistatydinimo; Dėl asociacijos pirmininko rinkimo; Dėl neaktyvių narių pašalinimo iš asociacijos narių; […]

Skaitykite toliau


Pranešimas dėl valdybos posėdžio sušaukimo

Vietos veiklos grupės „Pagėgių kraštas“ valdybos nariams. Pranešame, kad 2022 m. gegužės 17 d. 17:30 val., adresu Dvaro g. 1, Vilkyškiai, VVG „Pagėgių kraštas“ valdybos pirmininko iniciatyva įvyks VVG „Pagėgių kraštas“ valdybos narių posėdis. Posėdžio darbotvarkė: Dėl neeilinio visuotinio narių susirinkimo sušaukimo ir darbotvarkės sudarymo.     VVG „Pagėgių kraštas“ valdybos pirmininkas Leonas Mišeikis

Skaitykite toliau


Vilkyškių dvare vėl šurmuliavo tradicinis pavasario Jomarkas

  Įgyvendinant vietos projektą „Vilkyškių ir Kriokiškių bendruomenių bendradarbiavimas puoselėjant krašto tradicijas, naudojantis kultūros ir istorijos paveldu“ 2022-04-23 d. Vilkyškiuose buvo surengtas tradicinis renginys „Pavasario Jomarkas Vilkyškių dvare“. Koncertuojant šlagerių karalienei Vitalijai Katunskytei ir Aidui Manikui, Jomarko metu buvo galima įsigyti vietos prekybininkų bei tautodailininkų įvairiausių dirbinių. Nosis kuteno vilnijantis karšto maisto kvapas. Renginio vedėjas […]

Skaitykite toliau