NUOTOLINIS SEMINARAS „INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS VVG VEIKLOJE IR LEADER ĮGYVENDINIME, JŲ PRITAIKYMAS“

Seminaras skirtas VVG „Pagėgių kraštas“ teritorijoje veikiančioms nevyriausybinėms organizacijoms bei bendruomenėms, jų nariams, kultūros centrams, seniūnijoms, VVG administracijai, valdybai ir nariams.   Norinčius dalyvauti kviečiame iš anksto registruotis čia. Viena diena prieš renginį visiems užsiregistravusiems seminaro dalyviams el. paštu bus išsiųsta MS TEAMS prisijungimo nuoroda. Seminaro metu bus pasidalinta „Seminaro dalyvių registracijos“ formos nuoroda, kurioje […]

Skaitykite toliau


Kvietimas teikti vietos projektus Nr. 10

Vietos veiklos grupė „Pagėgių kraštas“ informuoja, kad nuo 2021-12-27 d. iki 2022-02-05 d. skelbiamas kvietimas Nr. 10 teikti vietos projektų paraiškas pagal VPS priemones:  „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-3); „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas, sukuriant gyvybingą socialinės ekonomikos sektorių“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-6); „Novatoriško ūkio ir verslo […]

Skaitykite toliau


2022 m. kvietimų pagal VPS priemones grafikas

Informuojame, kad 2022 m. planuojami kvietimai teikti vietos projektų paraiškas pagal šias VPS priemones:   Eil. Nr. VPS priemonė Kvietimo data* Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma, Eur 1. „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-3) Nuo 2021-12-27  iki 2022-02-05 d. 11 960,50 2. „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios […]

Skaitykite toliau


Informacija apie būsimą kvietimą teikti vietos projektus Nr. 10

Vietos veiklos grupė „Pagėgių kraštas“ informuoja, kad nuo 2021-12-27 d. iki 2022-02-05 d. bus skelbiamas kvietimas Nr. 10 teikti vietos projektų paraiškas pagal VPS priemones:  „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-3); „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas, sukuriant gyvybingą socialinės ekonomikos sektorių“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-6); „Novatoriško ūkio ir […]

Skaitykite toliau