Dėl 4 kvietimo teikti vietos projektus techninės klaidos taisymo

Informuojame, jog pateiktuose kvietimo Nr. 4 dokumentuose nustatytos techninės klaidos:

  1. Priemonės „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas, sukuriant gyvybingą socialinės ekonomikos sektorių“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-6) vietos projekto paraiškos formos 4 dalies „Vietos projekto atitiktis vietos projektų atrankos kriterijams“ 4.4. punkte pateiktas atrankos kriterijus nesutampa su finansavimo sąlygų apraše pateiktu atrankos kriterijumi;
  2. Priemonės „Novatoriško ūkio ir verslo plėtra, efektyviai panaudojant turizmo ir kitus vietos išteklius“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-7) vietos projekto paraiškos formos 4 dalies „Vietos projekto atitiktis vietos projektų atrankos kriterijams“ 4.3. bei 4.5. punktuose pateikti atrankos kriterijai nesutampa su finansavimo sąlygų apraše pateiktais atrankos kriterijais.

Pateikiame pagal finansavimo sąlygų aprašus pakoreguotas priemonių „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas, sukuriant gyvybingą socialinės ekonomikos sektorių“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-6) ir „Novatoriško ūkio ir verslo plėtra, efektyviai panaudojant turizmo ir kitus vietos išteklius“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-7) vietos projektų paraiškos formas.

VVG „Pagėgių kraštas“ informacija.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *