Nacionalinė parama kaimo bendruomenių veiklai 2024 m.

Kaip ir kasmet, Žemės ūkio ministerija kviečia kaimo bendruomenes teikti nacionalinės paramos paraiškas. Paramos lėšomis bus remiami projektai, susiję su šiomis veiklos sritimis: kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas arba stiprinimas; kaimo vietovės viešųjų erdvių, statinių sutvarkymas ir (arba) priežiūra, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams, bendruomeninės veiklos skatinimas; renginių (mokomųjų renginių arba vizitų, renginių, skirtų Lietuvos […]

Skaitykite toliau


Pranešimas dėl valdybos posėdžio sušaukimo elektroninėmis ryšio priemonėmis

Vietos veiklos grupės „Pagėgių kraštas“ valdybos nariams. Vadovaudamasis VVG „Pagėgių kraštas“ Įstatų 44 punktu, Asociacijos pirmininkas 2024 m. sausio 26 d. sudarant sąlygas Valdybos nariams dalyvauti posėdyje nuotoliniu būdu, šaukia valdybos posėdį elektroninėmis ryšio priemonėmis, elektroniniu paštu: pagegiuvvg@gmail.com . POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ: Dėl vietos veiklos grupės „Pagėgių kraštas“ 2023 metų Kaimo vietovių VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos tvirtinimo. […]

Skaitykite toliau


VVG „Pagėgių kraštas“ atstovai dalyvavo konferencijoje „LEADER strategijos. Pradžia.“

2023 m. gruodžio 15 d. VVG „Pagėgių kraštas“ administratorė Gintarė Skaparienė dalyvavo Žemės ūkio ministerijos surengtoje konferencijoje „LEADER strategijos. Pradžia“. Konferencija, vykusi Bistrampolio dvare (Panevėžio r.), skirta Lietuvos LEADER 20-mečiui paminėti. Konferencijos metu savo įžvalgomis dalijosi LEADER pradininkai, programos įgyvendinimo aktualijas ir perspektyvas aptarė EK ekspertai, Žemės ūkio ministerijos, LKT atstovai. Renginio metu vyko LEADER […]

Skaitykite toliau


Lumpėnų kaimo bendruomenės projektas „Bendrystės tiltas“ (tęstinis)

  Lumpėnų kaimo bendruomenė, kartu su partneriais – kaimo bendruomene „Lumpėnų Strazdas“, Bitėnų kaimo VO „Rambynas“ ir Trakininkų kaimo bendruomene vykdė projektą „Bendrystės tiltas“ (tęstinis). Projektas finansuotas SADM ir bendruomenės narių lėšomis. Projekto veiklos šiemet buvo skirtos Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos 100-mečiui paminėti. Projekto tikslas – stiprinti Lumpėnų kaimo bendruomenės narių bei seniūnijos gyventojų […]

Skaitykite toliau