PRANEŠIMAS DĖL ATASKAITINIO VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMO

Pranešame, kad asociacijos VVG „Pagėgių kraštas“ Pirmininko iniciatyva, 2020 m. birželio 23 d. 16 val. Dvaro g. 1, Vilkyškiai įvyks ataskaitinis visuotinis narių susirinkimas.   Susirinkimo darbotvarkė: Dėl Vietos veiklos grupės „Pagėgių kraštas“ veiklos ataskaitos už 2019 metus patvirtinimo; Dėl Vietos veiklos grupės „Pagėgių kraštas“ finansinės ataskaitos už 2019 metus patvirtinimo; Informacija apie vietos plėtros […]

Skaitykite toliau


Informacinis pranešimas

Vadovaudamasi DK 52 str. 1 ir 2 d. ir LR Sveikatos apsaugos ministro – Vyriausybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro vadovo Aurelijaus Verygos 2020 m. kovo 10 d. sprendimo Nr. V – 333 „Dėl rekomendacijų darbdaviams organizuojant veiklą“ VVG „Pagėgių kraštas“ darbą vykdys nuotoliniu būdu. Administracijos vadovė Rasa Stonienė, tel. 8 682 16 839, el. paštas […]

Skaitykite toliau


2020-03-11 Mokymai bitininkams, besidomintiems bitininkyste bei sveiku gyvenimo būdu

Informuojame, jog VVG „Pagėgių kraštas“ įgyvendindama projektą paramos paraiškos Nr. 44TT-KT-18-4-04904-PR001 „Bitės – Medus – Žmonės“ pagal Tarptautinio bendradarbiavimo projektų, teikiamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Leader“ veiklos sritį „VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“, 2020 m. vasario 29 d. organizuoja mokymus tema: „Bičių produktų surinkimas ir paruošimas realizacijai. Bičių produktų panaudojimas […]

Skaitykite toliau


Mokymai bitininkams, besidomintiems bitininkyste bei sveiku gyvenimo būdu

Informuojame, jog VVG „Pagėgių kraštas“ įgyvendindama projektą paramos paraiškos Nr. 44TT-KT-18-4-04904-PR001 „Bitės – Medus – Žmonės“ pagal Tarptautinio bendradarbiavimo projektų, teikiamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Leader“ veiklos sritį „VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“, 2020 m. vasario 15 d. organizuoja mokymus tema: „(Dalyvių kuriamų) Prekinių ženklų vystymas“ Mokymų programą rasite čia. […]

Skaitykite toliau


Kvietimas teikti vietos projektus Nr. 7

Vietos veiklos grupė „Pagėgių kraštas“ kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal vietos plėtros strategijos „VVG „Pagėgių kraštas“ teritorijos vietos plėtros 2016 – 2023 m. strategija“ (toliau – VPS) priemones: Priemonės „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-3) Priemonės „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas, sukuriant gyvybingą […]

Skaitykite toliau