Įgyvendintas Natkiškių kaimo bendruomenės projektas materialinės bazės stiprinimui

Lėšas projektui įgyvendinti skyrė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Pagėgių savivaldybės Natkiškių kaimo bendruomenė teikė paraišką pagal priemonę 2018 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai remti. Paraiška „Kaimo bendruomenės materialinės bazės stiprinimas“ pateikta 2018 vasario mėn. 2018-05-14 d. Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-469 „Dėl projektų, kuriems skiriama valstybės parama pagal 2018 metų žemės ūkio […]

Skaitykite toliau


Pratęstas kvietimo Nr. 3 paraiškų surinkimo terminas

Vietos veiklos grupė „Pagėgių kraštas“ informuoja, kad KVIETIMO Nr. 3 terminas teikti vietos projektų paraiškas pratęsiamas iki 2018 m. rugsėjo 28 d. 15 val. Kvietimas Nr. 3 teikti vietos projektų paraiškas skelbiamas šioms priemonėms: „Bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir savanoriškos veiklos rėmimas“ kodas LEADER-19.2-SAVA-5; „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui ir rinkodarai“ kodas LEADER-19.2-SAVA-8; „Regioninių produktų rinkodara […]

Skaitykite toliau


Panemunės bendruomenė įgyvendino projektą

Lėšas projektui įgyvendinti skyrė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Pagėgių savivaldybės Panemunės kaimo bendruomenė teikė paraišką pagal priemonę 2018 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai remti. Paraiška „Kaimo bendruomenės materialinės bazės stiprinimas“ pateikta 2018 vasario mėn. 2018-05-14 d. Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-469 „Dėl projektų, kuriems skiriama valstybės parama pagal 2018 metų žemės ūkio […]

Skaitykite toliau


Žukų kaimo šventė „Čia mūsų namai“

Lėšas projektui įgyvendinti skyrė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija“ Žukų kaimo bendruomenė teikė paraišką pagal priemonę 2018 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai remti. Paraiška „Kaimo bendruomenės materialinės bazės stiprinimas“ pateikta 2018 vasario mėn. 2018-05-14 d. Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-469 „Dėl projektų, kuriems skiriama valstybės parama pagal 2018 metų žemės ūkio ir kaimo […]

Skaitykite toliau


Informacinis pranešimas apie įvykusį vietos projektų atrankos komiteto posėdį

Informuojame, kad rugpjūčio 7 d. 11 val. VVG „Pagėgių kraštas“ patalpose vyko 1 kvietimo vietos projektų atrankos komiteto posėdis. Darbotvarkėje svarstyti 6 klausimai. Dėl vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamento patvirtinimo. Dėl Piktupėnų kaimo bendruomenės vietos projekto „Pažink save“ pagal VPS priemonę „Neformalaus ugdymo gerinimas ir vaikų bei jaunimo vaidmens didinimas mažinant socialinę atskirtį“ (kodas […]

Skaitykite toliau