VVG „Pagėgių kraštas“ įgyvendina projektą „Vietos veiklos grupės „Pagėgių kraštas“ vietos plėtros 2023–2027 m. strategijos rengimas“

  VVG „Pagėgių kraštas“ įgyvendindama projektą „Vietos veiklos grupės „Pagėgių kraštas“ vietos plėtros 2023–2027 m. strategijos rengimas“ rengdama Strategiją organizavo darbinio pobūdžio informacinius renginius su tikslinėmis grupėmis. Susitikimų metu daug dėmesio skirta kaimo gyventojų informavimui apie naujo laikotarpio galimybes, bei jų įtraukimui į sprendimų priėmimą dėl finansuotinų kaimo plėtros krypčių. Naujomis VPS priemonėmis numatoma prisidėti […]

Skaitykite toliau