,,Bitkopis -2019“ Stoniškiuose

Stoniškių kaimo bendruomenė vykdė projektą, kaip partneris, su Plaškių kaimo bendruomene, kai paraišką pagal vietos veiklos grupės ,,Pagėgių kraštas“ vietos plėtros strategiją „VVG „Pagėgių kraštas“ teritorijos vietos plėtros 2016-2023 m. strategija“ priemonę „Regioninių produktų rinkodara ir kūrimas, panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“ pateikė Šilgalių kaimo bendruomenė. Bendra projekto vertė 10392,03 Eur. Paramos intensyvumas 95 […]

Skaitykite toliau


Šventė Kentriuose „Duona kasdieninė“

Žalioj kelionėj, saulelę liesdama, išplaukia mūsų duona Į jaukią kasdienybę  – nepailsdama…“ (Liet. l.d.) Kentrių kaimo bendruomenė , kartu su partneriais Pagėgių savivaldybės Panemunės bendruomene ir Piktupėnų bendruomene 2018 m. pateikė paraišką pagal vietos veiklos grupės ,,Pagėgių kraštas“ vietos plėtros strategiją „VVG „Pagėgių kraštas“ teritorijos vietos plėtros 2016-2023 m. strategija“ priemonę „Regioninių produktų rinkodara ir […]

Skaitykite toliau


Kriokiškiečiai kvietė paskanauti tijos ir kafijos

Vilkyškių bendruomenė kartu su partneriu Kriokiškių kaimo bendruomenė 2018 m. pateikė paraišką Vietos veiklos grupei „Pagėgių kraštas“ pagal „VVG „Pagėgių kraštas“ teritorijos vietos plėtros 2016-2023 m. strategija“ priemonę „Regioninių produktų rinkodara ir kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“. Bendra projekto vertė 10392,03 Eur. Paramos intensyvumas 95 proc. Projektas tęsis du metus. Gauto finansavimo dėka […]

Skaitykite toliau


Kentrių kaimo bendruomenė kviečia į šventę

Kentrių kaimo bendruomenė yra vienas iš partnerių Panemunės bendruomenės teiktoje paraiškoje „Panemunės, Piktupėnų ir Kentrių kaimų regioninio produkto rinkodara, panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“ teiktoje Vietos veiklos grupei „Pagėgių kraštas“. Projekto tikslas – kurti ir įgyvendinti efektyvias rinkodaros priemones, kuriomis siekiama išryškinti Pagėgių krašto vietos kultūros ir istorijos paveldą. Projekte numatyta surengti kiekvieno partnerio […]

Skaitykite toliau