Lumpėnuose visus sušildė vasaros šventė

Lumpėnų kaimo bendruomenė, kartu su Natkiškių ir Bitėnų kaimų bendruomenėmis, vykdė projektą „Lumpėnų, Natkiškių ir Bitėnų kaimų tradicijų puoselėjimas, panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“. Paraišką pagal vietos veiklos grupės ,,Pagėgių kraštas“ vietos plėtros strategiją „VVG „Pagėgių kraštas“ teritorijos vietos plėtros 2016-2023 m. strategija“ priemonę „Regioninių produktų rinkodara ir kūrimas, panaudojant krašto kultūros ir istorijos […]

Skaitykite toliau


TRADICINĖ VASAROS ŠVENTĖ ,,ŠV. ONA – DUONOS PONIA“

Lumpėnų kaimo bendruomenė, kartu su Natkiškių ir Bitėnų kaimų bendruomenėmis, vykdė projektą „Lumpėnų, Natkiškių ir Bitėnų kaimų gyventojų tradicijų puoselėjimas, panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“. Paraišką pagal vietos veiklos grupės ,,Pagėgių kraštas“ vietos plėtros strategiją „VVG „Pagėgių kraštas“ teritorijos vietos plėtros 2016-2023 m. strategija“ priemonę „Regioninių produktų rinkodara ir kūrimas, panaudojant krašto kultūros ir […]

Skaitykite toliau


,,Bitkopis -2019“ Stoniškiuose

Stoniškių kaimo bendruomenė vykdė projektą, kaip partneris, su Plaškių kaimo bendruomene, kai paraišką pagal vietos veiklos grupės ,,Pagėgių kraštas“ vietos plėtros strategiją „VVG „Pagėgių kraštas“ teritorijos vietos plėtros 2016-2023 m. strategija“ priemonę „Regioninių produktų rinkodara ir kūrimas, panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“ pateikė Šilgalių kaimo bendruomenė. Bendra projekto vertė 10392,03 Eur. Paramos intensyvumas 95 […]

Skaitykite toliau


Šventė Kentriuose „Duona kasdieninė“

Žalioj kelionėj, saulelę liesdama, išplaukia mūsų duona Į jaukią kasdienybę  – nepailsdama…“ (Liet. l.d.) Kentrių kaimo bendruomenė , kartu su partneriais Pagėgių savivaldybės Panemunės bendruomene ir Piktupėnų bendruomene 2018 m. pateikė paraišką pagal vietos veiklos grupės ,,Pagėgių kraštas“ vietos plėtros strategiją „VVG „Pagėgių kraštas“ teritorijos vietos plėtros 2016-2023 m. strategija“ priemonę „Regioninių produktų rinkodara ir […]

Skaitykite toliau


Kriokiškiečiai kvietė paskanauti tijos ir kafijos

Vilkyškių bendruomenė kartu su partneriu Kriokiškių kaimo bendruomenė 2018 m. pateikė paraišką Vietos veiklos grupei „Pagėgių kraštas“ pagal „VVG „Pagėgių kraštas“ teritorijos vietos plėtros 2016-2023 m. strategija“ priemonę „Regioninių produktų rinkodara ir kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“. Bendra projekto vertė 10392,03 Eur. Paramos intensyvumas 95 proc. Projektas tęsis du metus. Gauto finansavimo dėka […]

Skaitykite toliau