Įgyvendintas Lumpėnų kaimo bendruomenės projektas „Lumpėnų kaimo bendruomenės materialinės techninės bazės stiprinimas gerinant vietos gyventojų bendruomeniškumą ir užimtumą“

Lėšas projektui įgyvendinti skyrė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija. Pagėgių savivaldybės Lumpėnų kaimo bendruomenė teikė paraišką pagal priemonę 2018 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai remti. Paraiška „“ pateikta 2018 vasario mėn. 2018-05-14 d. Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-469 „Dėl projektų, kuriems skiriama valstybės parama pagal 2018 metų žemės ūkio ir kaimo plėtros skatinimo […]

Skaitykite toliau


Įgyvendintas Natkiškių kaimo bendruomenės projektas materialinės bazės stiprinimui

Lėšas projektui įgyvendinti skyrė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Pagėgių savivaldybės Natkiškių kaimo bendruomenė teikė paraišką pagal priemonę 2018 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai remti. Paraiška „Kaimo bendruomenės materialinės bazės stiprinimas“ pateikta 2018 vasario mėn. 2018-05-14 d. Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-469 „Dėl projektų, kuriems skiriama valstybės parama pagal 2018 metų žemės ūkio […]

Skaitykite toliau


Pratęstas kvietimo Nr. 3 paraiškų surinkimo terminas

Vietos veiklos grupė „Pagėgių kraštas“ informuoja, kad KVIETIMO Nr. 3 terminas teikti vietos projektų paraiškas pratęsiamas iki 2018 m. rugsėjo 28 d. 15 val. Kvietimas Nr. 3 teikti vietos projektų paraiškas skelbiamas šioms priemonėms: „Bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir savanoriškos veiklos rėmimas“ kodas LEADER-19.2-SAVA-5; „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui ir rinkodarai“ kodas LEADER-19.2-SAVA-8; „Regioninių produktų rinkodara […]

Skaitykite toliau


Panemunės bendruomenė įgyvendino projektą

Lėšas projektui įgyvendinti skyrė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Pagėgių savivaldybės Panemunės kaimo bendruomenė teikė paraišką pagal priemonę 2018 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai remti. Paraiška „Kaimo bendruomenės materialinės bazės stiprinimas“ pateikta 2018 vasario mėn. 2018-05-14 d. Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-469 „Dėl projektų, kuriems skiriama valstybės parama pagal 2018 metų žemės ūkio […]

Skaitykite toliau


Žukų kaimo šventė „Čia mūsų namai“

Lėšas projektui įgyvendinti skyrė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija“ Žukų kaimo bendruomenė teikė paraišką pagal priemonę 2018 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai remti. Paraiška „Kaimo bendruomenės materialinės bazės stiprinimas“ pateikta 2018 vasario mėn. 2018-05-14 d. Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-469 „Dėl projektų, kuriems skiriama valstybės parama pagal 2018 metų žemės ūkio ir kaimo […]

Skaitykite toliau