Pranešimas dėl ataskaitinio visuotinio narių susirinkimo

Pranešame, kad asociacijos VVG „Pagėgių kraštas“ Pirmininko iniciatyva, 2019 m. balandžio 30 d. 15 val. Pagėgių savivaldybės salėje (Vilniaus g. 11, Pagėgiai) įvyks ataskaitinis visuotinis narių susirinkimas. Susirinkimo darbotvarkė: Dėl Vietos veiklos grupės „Pagėgių kraštas“ veiklos ataskaitos už 2018 metus patvirtinimo; Dėl Vietos veiklos grupės „Pagėgių kraštas“ finansinės ataskaitos už 2018 metus patvirtinimo; Dėl vietos […]

Skaitykite toliau


Švaros akcija „Darom 2019“ Šilgaliuose

Praėjusį savaitgalį mūsų kaimo bendruomenė tradiciškai dalyvavo švaros akcijoje „Darom  2019“. Ši gamtos švarinimosi akcija Šilgalių kaimo bendruomenės iniciatyva vyksta metai iš metų. Šiemet akcijoje dalyvavo dvylika pačių aktyviausių Šilgališkių: Alvyra Jankantienė, Kęstutis Jankantas, Kristina Dvarvytienė, Germantė  Arcišauskaitė, Robertas Maziliauskas, Benediktas Maziliauskas, Ineta Maziliauskienė, Laima Ališkevičienė, Ernesta Baltutytė, Sandvina Birvydienė, Eglė Birvydaitė, Rita Bergner. Visi […]

Skaitykite toliau


Tarptautinė konferencija „NetworX“ Briuselyje

Balandžio 10 – 12 d. VVG administratorė Gintarė Šimkūnaitė, kartu su Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos ir Ukmergės rajono vietos veiklos grupės atstovais dalyvavo tarptautinėje konferencijoje „NetworX“ Briuselyje, skirtoje paminėti Europos kaimo plėtros tinklo dešimtmetį, kurioje pristatė Pagėgių krašto socialinio verslo produktus Vilkyškių arbatas.             Konferencijoje dalyvavo daugiau nei 450 kaimo plėtros entuziastų iš įvairių […]

Skaitykite toliau


Dėl 4 kvietimo teikti vietos projektus techninės klaidos taisymo

Informuojame, jog pateiktuose kvietimo Nr. 4 dokumentuose nustatytos techninės klaidos: Priemonės „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas, sukuriant gyvybingą socialinės ekonomikos sektorių“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-6) vietos projekto paraiškos formos 4 dalies „Vietos projekto atitiktis vietos projektų atrankos kriterijams“ 4.4. punkte pateiktas atrankos kriterijus nesutampa su finansavimo sąlygų apraše pateiktu atrankos kriterijumi; Priemonės […]

Skaitykite toliau


KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 4

Vietos veiklos grupė „Pagėgių kraštas“ kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal vietos plėtros strategijos „VVG „Pagėgių kraštas“ teritorijos vietos plėtros 2016 – 2023 m. strategija“ (toliau – VPS) priemones: Priemonės „Bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir savanoriškos veiklos rėmimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-5) Priemonės „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas, sukuriant gyvybingą socialinės […]

Skaitykite toliau