Vizitas į Lekėčių bendruomenės kulinarinio paveldo namus

Šilgalių kaimo bendruomenė įgyvendino projektą „Iniaciatyvos, bendruomeniškumo ir bendradarbiavimo skatinimas Šilgalių kaimo bendruomenėje“. Paraiška teikta pagal 2020 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles. Skirtas finansavimas 1500 Eur. Projektas susideda iš dviejų renginių: tradicinis renginys „Kuciai šaukia“ ir gerosios patirties sklaidos vizitas į Lekėčių bendruomenės moterų centrą. 2020 m. rugpjūčio 22 d. suorganizuota išvyka, […]

Skaitykite toliau


Mokymai bitininkams, besidomintiems bitininkyste bei sveiku gyvenimo būdu

Informuojame, jog VVG „Pagėgių kraštas“ įgyvendindama projektą paramos paraiškos Nr. 44TT-KT-18-4-04904-PR001 „Bitės – Medus – Žmonės“ pagal Tarptautinio bendradarbiavimo projektų, teikiamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Leader“ veiklos sritį „VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“, 2020 m. rugsėjo 5 d. organizuoja mokymus tema:  Tema: „Dangaus medicina. Bičių produktai žmogaus sveikatai„ Mokymų programą […]

Skaitykite toliau


K. Komskio labdaros ir paramos fondas tradiciškai sukvietė jaunimą į stovyklą – dailės plenerą

Kęsto Komskio paramos ir labdaros fondas įgyvendino projektą „Kęsto Komskio paramos ir labdaros fondo bendradarbiavimo tinklų kūrimas, skirtas ugdyti vietos bendruomenės žmogiškuosius ir institucinius gebėjimus“. Paraiška pateikta Vietos veiklos grupės ,,Pagėgių kraštas“ įgyvendinamos vietos plėtros strategijos „VVG „Pagėgių kraštas“ teritorijos vietos plėtros 2016-2023 m. strategija“ priemonę „Bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir savanoriškos veiklos rėmimas“. Bendra projekto […]

Skaitykite toliau


DĖL PAKARTOTINIO ATASKAITINIO VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMO

Vietos veiklos grupės „Pagėgių kraštas“ nariams. Pranešame, kad asociacijos VVG „Pagėgių kraštas“ Pirmininko iniciatyva, 2020 m. rugpjūčio 20 d. 17:45 val. Dvaro g. 1, Vilkyškiai įvyks pakartotinis ataskaitinis visuotinis narių susirinkimas. Susirinkimo darbotvarkė: Dėl Vietos veiklos grupės „Pagėgių kraštas“ veiklos ataskaitos už 2019 metus patvirtinimo; Dėl Vietos veiklos grupės „Pagėgių kraštas“ finansinės ataskaitos už 2019 […]

Skaitykite toliau


Mokymai bitininkams, besidomintiems bitininkyste bei sveiku gyvenimo būdu

Informuojame, jog VVG „Pagėgių kraštas“ įgyvendindama projektą paramos paraiškos Nr. 44TT-KT-18-4-04904-PR001 „Bitės – Medus – Žmonės“ pagal Tarptautinio bendradarbiavimo projektų, teikiamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Leader“ veiklos sritį „VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“, 2020 m. rugpjūčio 23 d. organizuoja mokymus tema:  Tema: „Bičių šeimų praradimai ir galimybės to išvengti„ Mokymų […]

Skaitykite toliau