Pagėgių savivaldybės VšĮ „Pagėgių krašto turizmo ir verslo informacijos centras“ kviečia registruotis į mokymus

Pagėgių savivaldybės VšĮ „Pagėgių krašto turizmo ir verslo informacijos centras“ įgyvendina mokymų vietos projektą „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų kvalifikacijos tobulinimas ir verslumo ugdymas“. Projektas finansuojamas VVG „Pagėgių kraštas“ vietos plėtros strategijos lėšomis. Projekto metu 5-iose Pagėgių savivaldybės seniūnijose bus organizuojami mokymai tema „Organizacijos įvaizdis ir strateginis planavimas“ (II dalis).   Pagal projektą artimiausiu metu […]

Skaitykite toliau


PRANEŠIMAS DĖL NEEILINIO VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMO

Informuojame, kad vadovaudamasi VVG „Pagėgių kraštas“ Įstatų 39 punktu, asociacijos pirmininkė 2022 m. rugsėjo 27 d. 17:30 val. šaukia neeilinį visuotinį narių susirinkimą. Susirinkimas vyks adresu Dvaro g. 1, Vilkyškiai, Pagėgių savivaldybė.   DARBOTVARKĖ: Dėl VVG „Pagėgių kraštas“ kvietimo Nr. 7 VPS priemonės „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas, sukuriant gyvybingą […]

Skaitykite toliau


ĮGYVENDINTAS KRIOKIŠKIŲ KAIMO BENDRUOMENĖS PROJEKTAS „ČIA MŪSŲ NAMAI“ PAGAL VEIKLOS SRITĮ „KAIMO BENDRUOMENĖS MATERIALINĖS BAZĖS SUKŪRIMAS IR (ARBA) STIPRINIMAS 2022 M.“

Lėšas projektui įgyvendinti skyrė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija. Pagėgių savivaldybės Kriokiškių kaimo bendruomenė teikė paraišką pagal priemonę „Parama kaimo bendruomenėms“. Paraiška „KAIMO BENDRUOMENĖS MATERIALINĖS BAZĖS SUKŪRIMAS IR (ARBA) STIPRINIMAS“ pateikta 2022 kovo mėn. 20 d. Žemės ūkio ministerijos sprendimu Nr. NPKB-22-M-16 „Dėl projektų, kuriems skiriama valstybės parama pagal 2022 metų žemės ūkio, maisto ūkio […]

Skaitykite toliau


Lumpėnų kaimo bendruomenės išvyka „Pažinkime Lenkijos lietuviškąjį kraštą“

2022 m. rugsėjo 10 d., Lumpėnų kaimo bendruomenės nariai leidosi į kelionę autobusu po paslaptinguosius Seinus, Lenkijos lietuviškąja širdim vadinamą Punską, dar neištyrinėtus Vygrius ir žavingąjį Augustavą. Kelionę pradėjo nuo Augustavo, Žygimanto Augusto miesto, įsikūrusio trijų ežerų apsuptyje, dar vadinamo „Šiaurės Venecija“. Nuo seno garsėjančiu Augustavo kanalu plaukiojome jotvingių laivu. Augustavo kanalas yra unikalus XIX […]

Skaitykite toliau


Žukų kaimo bendruomenė įgyvendino vietos projektą

  Žukų kaimo bendruomenė, drauge su Aušgirių kaimo bendruomene ir jaunimo klubu „Žukų skalviai“, baigė įgyvendinti vietos projektą „Žukų kaimo bendruomenės iniciatyvos kuriant galimybes tobulinti ir populiarinti vietos gamintojų regioninius produktus“ (projekto Nr. PAGĖ-LEADER-6B-V-10-6-2022 / 42VS-PV-22-1-03600-PR001), kurio tikslas – įgyvendinant regioninių produktų rinkodaros priemones, populiarinti smulkių vietos gamintojų tradicinių produktų vartojimą ir suteikti gamintojams galimybes […]

Skaitykite toliau