PRANEŠIMAS DĖL ATASKAITINIO VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMO

Pranešame, kad asociacijos VVG „Pagėgių kraštas“ Pirmininko iniciatyva, 2020 m. rugpjūčio 20 d. 17:30 val. Dvaro g. 1, Vilkyškiai įvyks ataskaitinis visuotinis narių susirinkimas. Susirinkimo darbotvarkė: Dėl Vietos veiklos grupės „Pagėgių kraštas“ veiklos ataskaitos už 2019 metus patvirtinimo; Dėl Vietos veiklos grupės „Pagėgių kraštas“ finansinės ataskaitos už 2019 metus patvirtinimo; Dėl Strategijos keitimo; Dėl finansavimo […]

Skaitykite toliau


Vėl šėlo „Spalvoti vėjai“

Skaičiuojant jau beveik paskutines vasaros dienas (rugpjūčio 17-19 d.) Natkiškių kaimo ir Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinės mokyklos bendruomenės įgyvendino vietos projekto „Spalvotų vėjų vasara“ tęsinį. 2019 m. išsiskirdami sakėme: „Spalvotų vėjų vasara“  nesibaigė – vėl susitiksim, tik jau  kitą vasarą, gal kitu laiku, bet vėl toje pačioje vietoje… Vėl siaus vasaros vėjai, tik spalva jų  […]

Skaitykite toliau


Kucai šaukia!

Prie Kucių ežero (Pagėgių sav.) 2020 m. liepos 18 d. vyko septintasis Šilgalių kaimo bendruomenės tradicinis renginys,,Kuciai šaukia”.Geras oras, rūpestingi organizatoriai, patraukli šventės programa sukvietė didžiulį būrį dalyvių. Atvyko svečių iš Šilutės, Klaipėdos, Vilniaus, Jurbarko ir Pagėgių savivaldybės. Šventės dalyvius sveikino Pagėgių savivaldybės meras Vaidas Bendaravičius, vicemeras Edgaras Kuturys, Stoniškių seniūnas Ričardas Būdvytis ir kandidatas […]

Skaitykite toliau


Įgyvendintas projektas „Gamta ir mes“

       Pagėgių sav. Bitėnų VO „Rambynas“  teikė paraišką ir vykdė  projektą  „ Mes ir gamta“, pagal vietos veiklos grupės ,,Pagėgių kraštas“ vietos plėtros strategiją „VVG „Pagėgių kraštas“ teritorijos vietos plėtros 2016-2023 m. strategija“ II prioriteto „Novatoriškos vietos plėtros skatinimas“ priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 „ Neformalaus ugdymo gerinimas ir vaikų bei jaunimo vaidmens didinimas mažinant socialinę atskirtį“. […]

Skaitykite toliau


Tijos ir kafijos gėrimas popiet

Pagėgių savivaldybės Kriokiškių kaimo bendruomenė, kartu su partneriu Vilkyškių bendruomene 2018 m. pateikė paraišką pagal vietos veiklos grupės ,,Pagėgių kraštas“ vietos plėtros strategiją „VVG „Pagėgių kraštas“ teritorijos vietos plėtros 2016-2023 m. strategija“ priemonę „Regioninių produktų rinkodara ir kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“.   Bendra projekto vertė 10392,03 Eur. Paramos intensyvumas 95 proc. Projektas […]

Skaitykite toliau