Natkiškių sporto klubas „Aitvaras“ įgyvendino vietos projektą „Iniciatyvos užimtumo ir bendradarbiavimo skatinimui“

  Š. m. liepos – rugpjūčio mėnesiais, Natkiškių kaime, Natkiškių sporto klubas „Aitvaras“ baigė projekto „Iniciatyvos  užimtumo ir bendradarbiavimo skatinimui“ (Nr. PAGĖ-LEADER-6B-V-9-1-2021 / 42VS-PV-21-1-00986-PR001) vykdymą. Bendra projekto vertė 20 513,14 Eur. Paramos intensyvumas 95 proc. Projektui įgyvendinti buvo skirta 19 487,00 Eur parama iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų. Projekto […]

Skaitykite toliau


Kviečiame registruotis į mokymus

  Pagėgių savivaldybės VšĮ „Pagėgių krašto turizmo ir verslo informacijos centras“ įgyvendina Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamą vietos projektą „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų kvalifikacijos tobulinimas ir verslumo ugdymas“.    Pagal projektą planuojamų vykdyti mokymų grafikas: Eil. Nr. Renginio vykdymo data Renginio vykdymo vieta Mokymų temos. Lektorius Vykdymo […]

Skaitykite toliau


Kriokiškiečiai dalyvavo mokomojoje-pažintinėje-edukacinėje programoje Veliuonoje

Rugpjūčio mėn. pabaigoje įgyvendintas antrasis renginys, pagal Kriokiškių kaimo bendruomenės projektą „Tradicijų puoselėjimo, bendruomeniškumo ir bendradarbiavimo stiprinimas Kriokiškių kaimo bendruomenėje“, kuris įvyko Veliuonos miestelyje, Jurbarko rajone. Kartu su Vilkyškių seniūnijoje esančių bendruomenių atstovais įgyvendinome mokomąją – pažintinę – edukacinę programą. Susipažinome su Veliuonos krašto bendruomene, jos vykdomais ir  įgyvendintais projektais bei veikla. Kadangi Veliuona yra […]

Skaitykite toliau


Kriokiškiuose vyko tradicinė kraštiečių sueiga

Sveiki, sugrįžę namo…… Tokiais žodžiais prasidėjo, tradicine tapusi Kriokiškių kaimo šventė – sueiga, įvykusi 2021 m. liepos mėn. 17 d., kasmet nors trumpam sukviečianti kaimynus, draugus, čia gyvenusius jaunus ir garbaus amžiaus kraštiečius, kuriems galėtume papasakoti, kaip gyvename mes, čia – likusieji kriokiškiečiai. Labai džiaugiamės, kad Žemės ūkio ministerija finansavo mūsų pateiktą paraišką – projektą […]

Skaitykite toliau


Lumpėnų kaimo bendruomenė įgyvendino projektą

2021 metų liepos mėnesį, Lumpėnų kaimo bendruomenė įgyvendino projektą ,,Viešosios erdvės sutvarkymas, pritaikant Lumpėnų ir Trakininkų kaimų gyventojų poreikiams“. Projektas finansuotas Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos lėšomis. Bendra projekto vertė – 6 369,00 Eur, iš jų paramos lėšos sudaro 5 000,00 Eur. Likusią lėšų dalį skyrė Pagėgių savivaldybė. Projekto tikslas – gerinti Lumpėnų ir Trakininkų kaimų […]

Skaitykite toliau