KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 4

Vietos veiklos grupė „Pagėgių kraštas“ kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal vietos plėtros strategijos „VVG „Pagėgių kraštas“ teritorijos vietos plėtros 2016 – 2023 m. strategija“ (toliau – VPS) priemones: Priemonės „Bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir savanoriškos veiklos rėmimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-5) Priemonės „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas, sukuriant gyvybingą socialinės […]

Skaitykite toliau


ŽŪM organizuoja Trumpųjų maisto grandinių seminarą Vilkyškiuose

Seminaro tema– Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“  įgyvendinimas.  Pranešėja – Nomeda Padvaiskaitė Išsami medžiaga (taisyklės) –veiklos srities įgyvenimo taisyklės, patvirtintos žemės ūkio ministro 2019 m. vasario  27 d. įsakymu Nr. 3D-107  Lauksime aktyvaus Jūsų dalyvavimo! Visą skelbimą rasite čia. Seminaro […]

Skaitykite toliau


Užgavėnės Vilkyškiuose

Žiema, žiema bėk iš kiemo!  2019 03 05 lietus ir vėjas siautėjo, žiema vis dar spardėsi, bet mes nepabūgome, ir  visi- maži ir dideli draugiškai šokiais, dainomis, žaidimais, ir trepsėjimais vijome ir išvijome žiemą lauk! Nuo ankstyvo ryto puodai tarškėjo, šiupinys virė, žolelių arbata kvepėjo. Miestelio gatvėmis riedėjo mašina – arklys trankios muzikos kupina, ir visus kvietė miestelio […]

Skaitykite toliau


,,Užgavėnės-2019‘‘ Stoniškiuose

Linksmai, triukšmingai ir sočiai stoniškiečiai varė žiemą iš kiemo. Mūsų daug ir mes jėga! Gausybę blynų iškepė Stoniškių seniūnijos, Stoniškių pagrindinės mokyklos ir Stoniškių bendruomenės komandos, riebiu šiupiniu vaišino Pagėgių rinktinės Plaškių užkardos komanda. Na, o kaip gi Užgavėnės be velnių, raganų ir čigonų, be išradingiausios, gražiausios kaukės rinkimų, linksmų žaidimų, Lašininio ir Kanapinio kovos, […]

Skaitykite toliau


LIETUVA – mumyse! LIETUVA – pasaulio lūpose!

Vilkyškių bendruomenės sveikinimas vilkyškiečiams ir visai Lietuvai – LIETUVA  su gimtadieniu ! Nuo tėvo Nemuno krantų… Rambyno kalno- menančio senolius! Nuo knygnešių garsių kelių, Ir amžinybėn čia atgulusių didžių žmonių… Nuo aukuro liepsnos tegul istorija gyvuos, Ir MEILĖ LIETUVAI mūs širdyse plasnos! Tegul jinai banguos, kaip mūsų upė Jūra, Te bus gyva ji kiekvienam darbščios […]

Skaitykite toliau