Natkiškių kaimo bendruomenė pradėjo „Duonos kelio“ renginių ciklą

  SĖJA. ,,DUONOS KELIO PRADŽIA“ Vykdant projektą ,,Natkiškių kaimo bendruomenės iniciatyvos skatinti regioninių produktų kūrimą ir populiarinti Pagėgių krašto gamintojų regioninius produktus“, balandžio mėn. 29 dieną vyko I-ojo etapo renginys: Sėja. ,,Duonos kelio pradžia“. Renginys vyko Eistraviškių kaime, projekto partnerio, ūkininko Arūno Kriščiūno laukuose. Natkiškių kultūros namų vaikų ir jaunimo dramos būrelis (vadovė Rasa Armonienė) […]

Skaitykite toliau


Aktuali informacija ūkininkams, gamintojams ir amatininkams

  Baigiantis gegužei pradės veikti nauja tinklalapio www.kaimasinamus.lt versija, o senoji bus išjungta. Ūkininkai, gamintojai, amatininkai bei įvairių paslaugų tiekėjai kaime gali jungtis jau dabar ir pasiekti savo klientus visiškai nemokamai. El.parduotuvę administruoja VšĮ kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra („Litfood“). „Iki šiol didžiausias dėmesys buvo skirtas maisto gamintojams, tačiau naująją tinklalapio versiją papildėme ne maisto […]

Skaitykite toliau


Svarbi informacija potencialiems vietos projektų pareiškėjams

Atkreipiame dėmesį, kad remiantis Vietos projektų administravimo taisyklių 68, 71 ir 72 punktų nuostatomis, VVG „Pagėgių kraštas“ kvietimo Nr. 11 metu vietos projektų paraiškos bus priimamos tik elektroniniu paštu, pasirašytos kvalifikuotu elektroniniu parašu. Kaip nurodyta Kvietimo Nr. 11 skelbime, kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytas vietos projektų paraiškas kviečiame teikti el. paštu, adresu pagegiuvvg@gmail.com iki 2022 m. […]

Skaitykite toliau


Pranešimas dėl visuotinio narių susirinkimo sušaukimo elektroninėmis ryšio priemonėmis

Vietos veiklos grupės „Pagėgių kraštas“ nariams. Vadovaudamasis VVG „Pagėgių kraštas“ įstatų 37 punktu, Asociacijos pirmininkas, 2022 m. balandžio 28 d. 15 val.,  sudarant sąlygas vietos veiklos grupės nariams dalyvauti susirinkime nuotoliniu būdu, šaukia visuotinį narių susirinkimą elektroninėmis ryšio priemonėmis, elektroniniu paštu: pagegiuvvg@gmail.com.   SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ: Dėl asociacijos veiklos ataskaitos už 2021 metus tvirtinimo. Dėl asociacijos […]

Skaitykite toliau