VVG „Pagėgių kraštas“ nariams pristatyta „Sumaniųjų kaimų“ finansavimo priemonė

2024 m. balandžio 30 d. vykusio VVG „Pagėgių kraštas“ visuotinio narių susirinkimo metu buvo pristatyta LR Žemės ūkio ministerijos finansuojama priemonė „Sumanieji kaimai“, skirta Vietos veiklos grupių strategijoms finansuoti (pristatymo medžiagą galite rasti ČIA). Sumanieji kaimai – tai galimybė kurti socialines ekonomines sistemas, kurių plėtojimu suinteresuoti vietos gyventojai ir organizacijos prisidėtų prie kaimo vietovių patrauklumo […]

Skaitykite toliau


PRANEŠIMAS DĖL VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMO

Pranešame, kad vadovaudamasis VVG „Pagėgių kraštas“ Įstatų 31 punktu, Asociacijos pirmininkas 2024 m. balandžio 30 d. 16:30 val. šaukia eilinį visuotinį narių susirinkimą. Susirinkimas vyks adresu Dvaro g. 1, Vilkyškiai, Pagėgių savivaldybė.   DARBOTVARKĖ: Dėl asociacijos veiklos ir finansinės atskaitomybės ataskaitų už 2023 metus tvirtinimo. Dėl dokumentų ar kitos informacijos pateikimo asociacijos nariams tvarkos tvirtinimo. […]

Skaitykite toliau


Pranešimas dėl valdybos posėdžio sušaukimo elektroninėmis ryšio priemonėmis

Vietos veiklos grupės „Pagėgių kraštas“ valdybos nariams. Vadovaudamasis VVG „Pagėgių kraštas“ Įstatų 44 punktu, Asociacijos pirmininkas 2024 m. balandžio 16 d. sudarant sąlygas Valdybos nariams dalyvauti posėdyje nuotoliniu būdu, šaukia valdybos posėdį elektroninėmis ryšio priemonėmis, elektroniniu paštu: pagegiuvvg@gmail.com .   POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ: Dėl visuotinio narių susirinkimo sušaukimo ir darbotvarkės tvirtinimo.   Valdybos posėdis vyks elektroniniu […]

Skaitykite toliau


Pranešimas dėl valdybos posėdžio sušaukimo elektroninėmis ryšio priemonėmis

Vietos veiklos grupės „Pagėgių kraštas“ valdybos nariams. Vadovaudamasis VVG „Pagėgių kraštas“ Įstatų 44 punktu, Asociacijos pirmininkas 2024 m. vasario 27 d. sudarant sąlygas Valdybos nariams dalyvauti posėdyje nuotoliniu būdu, šaukia valdybos posėdį elektroninėmis ryšio priemonėmis, elektroniniu paštu: pagegiuvvg@gmail.com .   POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ: Dėl vietos veiklos grupės „Pagėgių kraštas“ paraiškos teikimo Nacionalinei paramai gauti.   Valdybos […]

Skaitykite toliau


Įgyvendintas asociacijos „Socialinio verslo gildija“ vietos projektas „Socialinio verslo gildijos bendruomeninio verslo plėtra“

Asociacija „Socialinio verslo gildija“ įgyvendino VVG „Pagėgių kraštas“ vietos plėtros strategijos lėšomis finansuotą vietos projektą „Socialinio verslo gildijos bendruomeninio verslo plėtra“. Projektas įgyvendintas pagal VPS priemonę „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas, sukuriant gyvybingą socialinės ekonomikos sektorių“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-6). Projekto tikslas – aplinkos ir teritorijų tvarkymo paslaugų sukūrimas, vykdant bendruomeninį verslą. […]

Skaitykite toliau