PRANEŠIMAS DĖL NEEILINIO VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMO

Informuojame, kad vadovaudamasi VVG „Pagėgių kraštas“ Įstatų 39 punktu, asociacijos pirmininkė 2022 m. rugsėjo 27 d. 17:30 val. šaukia neeilinį visuotinį narių susirinkimą. Susirinkimas vyks adresu Dvaro g. 1, Vilkyškiai, Pagėgių savivaldybė.

 

DARBOTVARKĖ:

  1. Dėl VVG „Pagėgių kraštas“ kvietimo Nr. 7 VPS priemonės „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas, sukuriant gyvybingą socialinės ekonomikos sektorių“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-6) finansavimo sąlygų aprašo 1.1., 3.2.2., 4.3.2.3. ir 4.3.2.4. papunkčių keitimo tvirtinimo;
  2. Dėl VVG „Pagėgių kraštas“ kvietimo Nr. 9 VPS priemonės „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas, sukuriant gyvybingą socialinės ekonomikos sektorių“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-6) finansavimo sąlygų aprašo 1.1., 3.2.2., 4.3.2.3. ir 4.3.2.4. papunkčių keitimo tvirtinimo;
  3. Dėl VVG „Pagėgių kraštas“ kvietimo Nr. 9 VPS priemonės „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui ir rinkodarai“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-8) finansavimo sąlygų aprašo 1.1., 3.2.2., 4.3.2.3. ir 4.3.2.4. papunkčių keitimo tvirtinimo;
  4. Dėl VVG „Pagėgių kraštas“ kvietimo Nr. 10 VPS priemonės „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas, sukuriant gyvybingą socialinės ekonomikos sektorių“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-6) finansavimo sąlygų aprašo 3.2.2., 4.3.2.3. ir 4.3.2.4. papunkčių keitimo tvirtinimo;
  5. Dėl VVG „Pagėgių kraštas“ kvietimo Nr. 10 VPS priemonės „Novatoriško ūkio ir verslo plėtra, efektyviai panaudojant turizmo ir kitus vietos išteklius“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-7) finansavimo sąlygų aprašo 3.2.2., 4.3.2.3. ir 4.3.2.4. papunkčių keitimo tvirtinimo;
  6. Dėl VVG „Pagėgių kraštas“ kvietimo Nr. 11 VPS priemonės „Novatoriško ūkio ir verslo plėtra, efektyviai panaudojant turizmo ir kitus vietos išteklius“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-7) finansavimo sąlygų aprašo 3.2.2., 4.3.2.3. ir 4.3.2.4. papunkčių keitimo tvirtinimo;
  7. Dėl deleguotų vietos valdžios atstovų dalyvauti kolegialiame valdymo organe tvirtinimo;
  8. Einamieji klausimai.

 

VVG „Pagėgių kraštas“ pirmininkė

Kristina Bardauskienė

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *