Startuoja Nacionalinė parama kaimo bendruomenių veiklai 2021 m.

Kaip ir kasmet, Žemės ūkio ministerija kviečia kaimo bendruomenes teikti nacionalinės paramos paraiškas. Paramos lėšomis bus remiami projektai, susiję su šiomis veiklos sritimis: kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas; kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams (pvz., poilsio arba laisvalaikio vietos įrengimas); bendruomeniškumą kaime skatinančių (įskaitant gerosios patirties sklaidos ir […]

Skaitykite toliau


Pranešimas dėl valdybos posėdžio sušaukimo elektroninėmis ryšio priemonėmis

Vietos veiklos grupės „Pagėgių kraštas“ valdybos nariams. Vadovaudamasis VVG „Pagėgių kraštas“ Įstatų 67 punktu, Asociacijos pirmininkas, 2021 m. sausio 20 d. skubos tvarka,  sudarant sąlygas Valdybos nariams dalyvauti posėdyje nuotoliniu būdu, šaukia valdybos posėdį elektroninėmis ryšio priemonėmis, elektroniniu paštu: pagegiuvvg@gmail.com . POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ: Dėl vietos veiklos grupės „Pagėgių kraštas“ valdybos pirmininko rinkimų. Valdybos posėdis vyks elektroniniu […]

Skaitykite toliau


PRANEŠIMAS DĖL NEEILINIO VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMO ELEKTRONINĖMIS RYŠIO PRIEMONĖMIS

Vietos veiklos grupės „Pagėgių kraštas“ nariams. Vadovaudamasis VVG „Pagėgių kraštas“ Įstatų 39 punktu, Asociacijos pirmininkas, 2021 m. sausio 18 d. 16 val. skubos tvarka,  sudarant sąlygas vietos veiklos grupės nariams dalyvauti posėdyje nuotoliniu būdu, šaukia neeilinį visuotinį narių susirinkimą elektroninėmis ryšio priemonėmis, elektroniniu paštu: pagegiuvvg@gmail.com . Nuostatos, jog karantino laikotarpiu darbas organizuojamas nuotoliniu būdu, numatytos Lietuvos […]

Skaitykite toliau


VVG pirmininkė dalyvavo mokymuose „Lyderystės vaidmuo NVO sektoriuje“

VVG „Pagėgių kraštas“ pirmininkė Ligita Kazlauskienė 2020 m. spalio 28 ir lapkričio 3 dienomis dalyvavo 6 valandų trukmės nuotoliniuose mokymuose „NVO stiprinimas, plėtojant jų institucinius gebėjimus ir pasaugų teikimą“ tema „Lyderystės vaidmuo NVO sektoriuje“. Dėkojame mokymų organizatoriams!   

Skaitykite toliau


PRANEŠIMAS DĖL PAKARTOTINIO VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO

Vietos veiklos grupės „Pagėgių kraštas“ nariams. Pranešame, kad 2020 m. lapkričio 5 d. 18:00 val., adresu Dvaro g. 1, Vilkyškiai, VVG „Pagėgių kraštas“ pirmininkės iniciatyva vyks pakartotinis visuotinis VVG „Pagėgių kraštas“ narių susirinkimas.  Susirinkimo darbotvarkė: Dėl Strategijos keitimo; Dėl metinio VPS finansinio plano 2021 metams tvirtinimo; Dėl atsistatydinusių valdybos narių išrinkimo; Organizaciniai klausimai. VVG „Pagėgių […]

Skaitykite toliau