Pranešimas dėl visuotinio narių susirinkimo sušaukimo elektroninėmis ryšio priemonėmis

Vietos veiklos grupės „Pagėgių kraštas“ nariams. Vadovaudamasis VVG „Pagėgių kraštas“ įstatų 31.5. punktu, Asociacijos pirmininkas, 2021 m. balandžio 30 d. 15 val.,  sudarant sąlygas vietos veiklos grupės nariams dalyvauti susirinkime nuotoliniu būdu, šaukia visuotinį narių susirinkimą elektroninėmis ryšio priemonėmis, elektroniniu paštu: pagegiuvvg@gmail.com . Nuostatos, jog karantino laikotarpiu darbas organizuojamas nuotoliniu būdu, numatytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės […]

Skaitykite toliau


Baigėsi kvietimas Nr. 9 teikti vietos projektų paraiškas

Nuo 2021 m. vasario 08 d. iki 2021 m. kovo 19 d. potencialūs vietos projektų pareiškėjai turėjo galimybę teikti paraiškas pagal šešias VVG „Pagėgių kraštas“ vietos plėtros strategijos priemones. Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma – 556 744,74 Eur. Kvietimo metu buvo gauta 11 vietos projektų paraiškų. Pateiktos šešios paraiškos VPS priemonei „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių […]

Skaitykite toliau


Kvietimas teikti vietos projektus Nr. 9

Vietos veiklos grupė „Pagėgių kraštas“ informuoja, kad nuo 2021-02-08 d. iki 2021-03-19 d. skelbiamas kvietimas Nr. 9 teikti vietos projektų paraiškas pagal VPS priemones:  „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-3); „Bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir savanoriškos veiklos rėmimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-5); „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas, sukuriant gyvybingą socialinės […]

Skaitykite toliau


Pranešimas dėl valdybos posėdžio sušaukimo elektroninėmis ryšio priemonėmis

Vietos veiklos grupės „Pagėgių kraštas“ valdybos nariams. Vadovaudamasis VVG „Pagėgių kraštas“ Įstatų 67 punktu, Asociacijos pirmininkas, 2021 m. sausio 29 d . skubos tvarka,  sudarant sąlygas Valdybos nariams dalyvauti posėdyje nuotoliniu būdu, šaukia valdybos posėdį elektroninėmis ryšio priemonėmis, elektroniniu paštu: pagegiuvvg@gmail.com . POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ: Dėl vietos veiklos grupės „Pagėgių kraštas“ 2020 metų Kaimo vietovių VPS metinės […]

Skaitykite toliau


Startuoja Nacionalinė parama kaimo bendruomenių veiklai 2021 m.

Kaip ir kasmet, Žemės ūkio ministerija kviečia kaimo bendruomenes teikti nacionalinės paramos paraiškas. Paramos lėšomis bus remiami projektai, susiję su šiomis veiklos sritimis: kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas; kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams (pvz., poilsio arba laisvalaikio vietos įrengimas); bendruomeniškumą kaime skatinančių (įskaitant gerosios patirties sklaidos ir […]

Skaitykite toliau