Informacija apie būsimą kvietimą teikti vietos projektus Nr. 12

Vietos veiklos grupė „Pagėgių kraštas“ informuoja, kad nuo 2022-12-05 d. iki 2023-01-13 d. bus skelbiamas kvietimas Nr. 12 teikti vietos projektų paraiškas pagal VPS priemonę „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas, sukuriant gyvybingą socialinės ekonomikos sektorių“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-6) . Su kvietimo dokumentais galite susipažinti čia. Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas galios […]

Skaitykite toliau


VVG „Pagėgių kraštas“ įgyvendina projektą „Vietos veiklos grupės „Pagėgių kraštas“ vietos plėtros 2023–2027 m. strategijos rengimas“

  VVG „Pagėgių kraštas“ įgyvendindama projektą „Vietos veiklos grupės „Pagėgių kraštas“ vietos plėtros 2023–2027 m. strategijos rengimas“ rengdama Strategiją organizavo darbinio pobūdžio informacinius renginius su tikslinėmis grupėmis. Susitikimų metu daug dėmesio skirta kaimo gyventojų informavimui apie naujo laikotarpio galimybes, bei jų įtraukimui į sprendimų priėmimą dėl finansuotinų kaimo plėtros krypčių. Naujomis VPS priemonėmis numatoma prisidėti […]

Skaitykite toliau


Svarbi informacija vietos projektų vykdytojams

  Informuojame, kad VVG „Pagėgių kraštas“ 2022 m. rugsėjo 27 d. visuotinio narių susirinkimo sprendimu Nr. 2022/03 buvo pakeisti šie VPS priemonių Finansavimo sąlygų aprašai: Kvietimo Nr. 7 VPS priemonės „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas, sukuriant gyvybingą socialinės ekonomikos sektorių“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-6) finansavimo sąlygų aprašo 1.1., 3.2.2., 4.3.2.3. ir 4.3.2.4. […]

Skaitykite toliau