STONIŠKIŲ BENDRUOMENĖS PROJEKTAS „VASAROS SVAJOS 2020“

Stoniškių bendruomenė kartu su Stoniškių pagrindine mokykla vykdė projektą Vasaros svajos“, pateiktą pagal Vietos veiklos grupės „Pagėgių kraštas“ parengtą strategiją „VVG „Pagėgių kraštas“ teritorijos vietos plėtros 2016-2023 m. strategija“. Stovyklos tikslas – plėtoti vaikų socializacijos galimybes, užtikrinant  aktyvų, turiningą poilsį, ugdant vaikų socialines kompetencijas. Stovyklos uždaviniai – skatinti sveiką gyvenimo būdą, lavinti ir stiprinti savikontrolės, […]

Skaitykite toliau


Vasaros stovykla „Pažink save“

2020 m. birželio 15 – 18 d. Piktupėnų pagrindinės mokyklos mokiniai dalyvavo fizinio aktyvumo ir kūrybiškumo stovykloje „Pažink save“. Ši stovykla — tai Piktupėnų kaimo bendruomenės teikto vietos projekto VVG „Pagėgių kraštas“ pagal  VPS priemonės „Neformalaus ugdymo gerinimas ir vaikų bei jaunimo vaidmens didinimas mažinant socialinę atskirtį“ įgyvendinimas. Atvykę į stovyklą, pakėlėme mokyklos vėliavą, sveikinimo […]

Skaitykite toliau


Duonos kelias baigė savo kelionę Piktupėnuose

Trys Pagėgių krašto NVO – Panemunės, Kentrių ir Piktupėnų dalyvavo projekte ,,Panemunės, Piktupėnų ir Kentrių kaimų regioninio produkto rinkodara, panaudojant krašto kultūros  ir istorijos paveldą“, Nr. PAGĖ-LEADER-6B-V-3-2-2018/42VS-PV-18-1-06794-PR001. Gruodžio 20 d. į Piktupėnus rinkosi gausus būrys piktupėniškių ir svečių. Vakaro pradžios renginys vyko lauke šventinės eglutės įžiebimu ir koncertu. Koncertavo „Broliai Matevičiai“. Vyko Kalėdinė prekyba bendruomenių, […]

Skaitykite toliau


Piktupėnų bendruomenė kviečia

Piktupėnų bendruomenė , kartu su partneriais Pagėgių savivaldybės Panemunės bendruomene ir Kentrių kaimo bendruomenė 2018 m. pateikė paraišką pagal vietos veiklos grupės ,,Pagėgių kraštas“ vietos plėtros strategiją „VVG „Pagėgių kraštas“ teritorijos vietos plėtros 2016-2023 m. strategija“ priemonę „Regioninių produktų rinkodara ir kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“. Tęsiamas „Duonos kelio“ renginių ciklas puoselėjantis krašto […]

Skaitykite toliau


„Spalvoti vėjai“ vis dar šėlsta

   Spalvotų vėjų vasaros aidai ilgais rudens vakarais iš Mociškių kaimo vis dar atklysta į Natkiškius, kur rugpjūčio 26-29 dienomis Natkiškių kaimo ir Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinės mokyklos bendruomenės įgyvendino vietos projektą „Spalvotų vėjų vasara“. Šio projekto tikslas buvo susieti neformalųjį švietimą kaime su vaikų ir jaunimo įtraukimu į vietos bendruomenės organizuojamas veiklas.    Keturias […]

Skaitykite toliau