Baigėsi kvietimas Nr. 9 teikti vietos projektų paraiškas

Nuo 2021 m. vasario 08 d. iki 2021 m. kovo 19 d. potencialūs vietos projektų pareiškėjai turėjo galimybę teikti paraiškas pagal šešias VVG „Pagėgių kraštas“ vietos plėtros strategijos priemones. Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma – 556 744,74 Eur.

Kvietimo metu buvo gauta 11 vietos projektų paraiškų. Pateiktos šešios paraiškos VPS priemonei „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas, sukuriant gyvybingą socialinės ekonomikos sektorių“ (Nr. LEADER-19.2-SAVA-6), dvi paraiškos VPS priemonei „Bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir savanoriškos veiklos rėmimas“ (Nr. LEADER-19.2-SAVA-5) ir po vieną paraišką VPS priemonėms „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ (Nr. LEADER-19.2-SAVA-3), „Novatoriško ūkio ir verslo plėtra, efektyviai panaudojant turizmo ir kitus vietos išteklius“ (Nr. LEADER-19.2-SAVA-7) ir „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui ir rinkodarai“ (Nr. LEADER-19.2-SAVA-8).

Šiuo metu atliekamas gautų paraiškų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimas.

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *