Pranešimas dėl visuotinio narių susirinkimo sušaukimo elektroninėmis ryšio priemonėmis

Vietos veiklos grupės „Pagėgių kraštas“ nariams. Vadovaudamasis VVG „Pagėgių kraštas“ įstatų 37 punktu, Asociacijos pirmininkas, 2022 m. balandžio 28 d. 15 val.,  sudarant sąlygas vietos veiklos grupės nariams dalyvauti susirinkime nuotoliniu būdu, šaukia visuotinį narių susirinkimą elektroninėmis ryšio priemonėmis, elektroniniu paštu: pagegiuvvg@gmail.com.   SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ: Dėl asociacijos veiklos ataskaitos už 2021 metus tvirtinimo. Dėl asociacijos […]

Skaitykite toliau


Kvietimas teikti vietos projektus Nr. 11

Vietos veiklos grupė „Pagėgių kraštas“ informuoja, kad nuo 2022-04-19 d. iki 2022-05-20 d. skelbiamas kvietimas Nr. 11 teikti vietos projektų paraiškas pagal VPS priemonę „Novatoriško ūkio ir verslo plėtra, efektyviai panaudojant turizmo ir kitus vietos išteklius“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-7). Kvietimo dokumentus rasite čia. Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas galioja nuo 2022-04-19 d. 08:00 val. iki 2022-05-20 […]

Skaitykite toliau