Kvietimas teikti vietos projektus Nr. 9

Vietos veiklos grupė „Pagėgių kraštas“ informuoja, kad nuo 2021-02-08 d. iki 2021-03-19 d. skelbiamas kvietimas Nr. 9 teikti vietos projektų paraiškas pagal VPS priemones:  „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-3); „Bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir savanoriškos veiklos rėmimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-5); „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas, sukuriant gyvybingą socialinės […]

Skaitykite toliau


Pranešimas dėl valdybos posėdžio sušaukimo elektroninėmis ryšio priemonėmis

Vietos veiklos grupės „Pagėgių kraštas“ valdybos nariams. Vadovaudamasis VVG „Pagėgių kraštas“ Įstatų 67 punktu, Asociacijos pirmininkas, 2021 m. sausio 29 d . skubos tvarka,  sudarant sąlygas Valdybos nariams dalyvauti posėdyje nuotoliniu būdu, šaukia valdybos posėdį elektroninėmis ryšio priemonėmis, elektroniniu paštu: pagegiuvvg@gmail.com . POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ: Dėl vietos veiklos grupės „Pagėgių kraštas“ 2020 metų Kaimo vietovių VPS metinės […]

Skaitykite toliau


Startuoja Nacionalinė parama kaimo bendruomenių veiklai 2021 m.

Kaip ir kasmet, Žemės ūkio ministerija kviečia kaimo bendruomenes teikti nacionalinės paramos paraiškas. Paramos lėšomis bus remiami projektai, susiję su šiomis veiklos sritimis: kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas; kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams (pvz., poilsio arba laisvalaikio vietos įrengimas); bendruomeniškumą kaime skatinančių (įskaitant gerosios patirties sklaidos ir […]

Skaitykite toliau


Pranešimas dėl valdybos posėdžio sušaukimo elektroninėmis ryšio priemonėmis

Vietos veiklos grupės „Pagėgių kraštas“ valdybos nariams. Vadovaudamasis VVG „Pagėgių kraštas“ Įstatų 67 punktu, Asociacijos pirmininkas, 2021 m. sausio 20 d. skubos tvarka,  sudarant sąlygas Valdybos nariams dalyvauti posėdyje nuotoliniu būdu, šaukia valdybos posėdį elektroninėmis ryšio priemonėmis, elektroniniu paštu: pagegiuvvg@gmail.com . POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ: Dėl vietos veiklos grupės „Pagėgių kraštas“ valdybos pirmininko rinkimų. Valdybos posėdis vyks elektroniniu […]

Skaitykite toliau


PRANEŠIMAS DĖL NEEILINIO VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMO ELEKTRONINĖMIS RYŠIO PRIEMONĖMIS

Vietos veiklos grupės „Pagėgių kraštas“ nariams. Vadovaudamasis VVG „Pagėgių kraštas“ Įstatų 39 punktu, Asociacijos pirmininkas, 2021 m. sausio 18 d. 16 val. skubos tvarka,  sudarant sąlygas vietos veiklos grupės nariams dalyvauti posėdyje nuotoliniu būdu, šaukia neeilinį visuotinį narių susirinkimą elektroninėmis ryšio priemonėmis, elektroniniu paštu: pagegiuvvg@gmail.com . Nuostatos, jog karantino laikotarpiu darbas organizuojamas nuotoliniu būdu, numatytos Lietuvos […]

Skaitykite toliau