Žukų kaimo šventė „Čia mūsų namai“

Lėšas projektui įgyvendinti skyrė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija“

Žukų kaimo bendruomenė teikė paraišką pagal priemonę 2018 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai remti. Paraiška „Kaimo bendruomenės materialinės bazės stiprinimas“ pateikta 2018 vasario mėn. 2018-05-14 d. Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-469 „Dėl projektų, kuriems skiriama valstybės parama pagal 2018 metų žemės ūkio ir kaimo plėtros skatinimo programos priemonę „Parama kaimo bendruomenėms“ mūsų bendruomenei skirta 1500,00 Eurų paramos suma.

Aktyviausi kaimo gyventojai 2004 m. įkūrė bendruomenę, kuri atstovauja gyventojų interesus, saugoja ir puoselėja dvasines istorines vertybes, šio krašto tradicijas. Telkia narius įvairiom akcijom, iniciatyvom bei savarankiškai veiklai, organizuoja ir rengia tradicinius renginius, skatina užimtumą ir saviugdą.

Nors bendruomenė gyvuoja jau 14 metus, bet Žolinių šventė tapusi ne tik bendruomenės narių, bet ir kraštiečių švente, kurią šiais metais jau šventėme 16 kartą ir pavadinom „Čia mūsų namai“. Šįmet renginys buvo skirtas ir Lietuvos 100-mečiui paminėti. Sukviesti seniai Žukus palikę gyventojai, giminės ir draugai bei aplinkinių bendruomenių nariai. Šventės metu pagerbiami anapilin išėję žukiečiai, uždegant žvakutes prie gyventojų pastatyto kryžiaus, kunigo pakviesti sukalbama malda, sveikinami naujagimiai, pagerbiami garbingo amžiaus sulaukę žukiečiai. Renginio metu vyksta sportinės varžybos, įvairūs žaidimai, rungtys. Juose dalyvauja įvairaus amžiaus bendruomenės nariai. Renginio tikslas stiprinti bendruomenės sutelktumą puoselėjant tradicijas, skatinti socialinės veiklos vykdymą per savanorišką veiklą. Ugdyti vienybės, solidarumo jausmą.

Projekto lėšų pagalba buvo surengta amatininkų, verslininkų ir ūkininkų mugė. Pakviesta Vilkyškių bendruomenė su sertifikuotais arbatų mišiniais; Stoniškių kalvis su savo dirbiniais, amatininkė iš Panemunės I. Macikaitė su lietomis žvakėmis, D. Tamulis su „Vofeliais‘‘ (sertifikuotu kulinariniu paveldu – blynai širdelėmis), ūkininkė S. Grubliauskienė su sūriais, su medžio drožiniais iš Vilkyškių I. Safonovas, įvairiais kepiniais prekiavo L. Bakšienė iš Kriokiškių.

Bendruomenės jaunimas buvo įtrauktas į projekto veiklas. Krovė šventinį laužą, papuošė sceną, pravedė ir sugalvojo estafečių rungtis vaikams, dalyvavo renginio programoje, palaikė tvarką renginio metu. Einant šventei į pabaigą buvo užkurtas laužas, kuris akcentuoja šventės šilumą, tarpusavio ryšį tarp bendruomenės narių.

Žukų kaimo bendruomenės pirmininkė                                                                                                                                                                                                                                                                                             Anastazija Kubilienė

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *