VVG „Pagėgių kraštas“ dalyvauja projekte „Vietos bendruomenių pilietinio aktyvumo ir demokratinio dalyvavimo galimybių didinimas“

 

VšĮ Lietuvos regioninių tyrimų institutas (LRTI) (projekto vykdytojas) kartu su 10-čia Lietuvos partnerių: asociacija vietos veiklos grupė „Pagėgių kraštas“, asociacija Ignalinos rajono vietos veiklos grupė, asociacija ,,Tauragės miesto veiklos grupė“, asociacija Kauno rajono vietos veiklos grupė, asociacija vietos veiklos grupė ,,Pajūrio kraštas“, asociacija ,,Bendruomenė ,,Skaudvilės kraštas“, asociacija ,,Lietuvai pagrąžinti draugijos Veliuonos skyrius“, Zarasų rajono bendruomenių asociacija, asociacija kaimų bendruomenė ,,Saulietekis“, asociacija Biržų rajono kaimo bendruomenių sąjunga, taip pat su 2-iem Norvegijos partneriais: Vestland apskrities administracija bei Hardangerradet IKS, Hardangerio penkių savivaldybių regiono plėtros taryba įgyvendina Europos ekonominės erdvės (EEE) finansinio mechanizmo Aktyvių piliečių fondo programos dalinai finansuojamą projektą „Vietos bendruomenių pilietinio aktyvumo ir demokratinio dalyvavimo galimybių didinimas“ (Nr. K1-01-IP-D-355).

Pagrindinė aktualija/problema, kurios sprendimui buvo parengtas šis projektas – skatinti pilietines iniciatyvas savivaldos ir regioniniu lygmeniu, įtraukiant suinteresuotas bendruomenes ir piliečių interesų grupes tiksliniuose regionuose ir regioninėse savivaldybėse, skatinant tarpinstitucinę partnerystę tarp vietos valdžios (savivaldybės), vietos bendruomenių ir piliečių grupių, taikant skirtingus interesų derinimo modelius ir prieigas, didinančias demokratiją ir palaikančias įvairias pilietines iniciatyvas bei didinančias gyventojų įsitraukimą į vietos politikos darbotvarkę bei viešųjų paslaugų teikimą ar prisidedant prie didesnės gyventojų gyvenimo kokybės konkrečiose teritorijose, skatinant gyventojų aktyvumą, socialinį pasitikėjimą, lyderystę, pasinaudojant kitų šalių, tame tarpe ir Norvegijos partnerių šiose srityse sukaupta patirtimi, pasiūlyti instrumentus, kurie skatintų vietos demokratijos iniciatyvas ir aktyvintų vietos bendruomenių įvairaus amžiaus gyventojus dalyvauti pilietinėse veiklose ir sprendimų priėmime.

Įgyvendinamos projekto veiklos ir planuojami rezultatai:

– atlikta tiriamoji studija ir parengta metodika bei rekomendacijos, leidžiančios aktualizuoti ir įvertinti vietos demokratijos ir gyventojų dalyvavimo situaciją konkrečiose savivaldybių teritorijose ir identifikuoti vietos bendruomenių poreikius, remiantis Norvegijos ir kitų šalių gerąja praktika, atlikta gyventojų apklausa;

– įgyvendinti 2 tipų mokymai vietos bendruomenių nariams bei lyderiams (10-ies savivaldybių teritorijose, po 30 asmenų iš kiekvienos, viso 300 asmenų iš partnerių bendruomenių, siekiant didinti kompetencijas vietos demokratijos ir pilietinio įsitraukimo bei darnaus vystymosi klausimais, iš jų organizacijos gebėjimų stiprinimo veikloje dalyvaus 53 Projekto vykdytojo ir Partnerių vadovaujančių ir lyderiaujančių asmenų;

– įgyvendintos tinklaveikos ir patirties sklaidos veiklos (piliečių dalyvavimas konsultacijose su sprendimus priimančiomis viešojo valdymo institucijomis, vietos bendruomenių viešosios diskusijos ir focus grupės tikslinėse 10-je savivaldybių, viso 450 žmonių).

– įgyvendintas darbinis vizitas pas Norvegijos partnerius, siekiant perimti gerąją piliečių įsitraukimo į vietos valdymą patirtį (1 vizitas, 33 asmenys (po 3-is iš kiekvieno partnerio);

– vietos demokratijos skatinimo skaitmeninių iniciatyvų e-platformos pilotinis testavimas;

– įgyvendintos komunikacijos ir sklaidos veiklos (informaciniai pranešimai partnerių tinklapiuose, informaciniai ir patirties mainų seminarai). 

Tiesioginiai projekto naudos gavėjai – savivaldybių (partnerių teritorijų) bendruomeninių organizacijų nariai, jų lyderiai, netiesioginiai – vietos savivaldybių politikai, administracijų darbuotojai, verslo atstovai – jie dalyvaus vykdomoje apklausoje, tiriamosios studijos rengime (pasiūlymai), focus grupių veikloje, numatytose diskusijose, aptarimuose ir pan.

Vykdomo projekto įgyvendinimo pradžia – 2020 m gruodžio mėn., planuojama pabaiga – 2023 m. II ketvirtis.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *