Patvirtinta 2018 metų nacionalinė parama kaimo bendruomenių veiklai

Kaip ir kasmet kaimo bendruomeninės organizacijos galėjo teikti ir teikė paraiškas Nacionalinei paramai gauti pagal 2018 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles. Šiais metais kaimo bendruomenių projektams finansuoti buvo numatyta skirti apie 0,8 mln. Eur. Nacionalinės mokėjimo agentūros duomenimis pateiktos 445 paraiškos už 1,1 mln. Eur. Gautų paraiškų pasiskirstymas pagal veiklos sritis:

– kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas – 125 paraiškos už 304 614,02 Eur;

– kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams – 106 paraiškos už 492 153,79 Eur;

– renginių organizavimas – 214 paraiškų už 347 859,81 Eur.

Šiais metais bendruomenių laukė keletas naujovių: paramos paraiška yra prilyginama paramos sutarčiai (tikimasi, kad dėl to paspartės projektų įgyvendinimas, sumažės administracinė našta paramos gavėjams ir NMA); padidintas paramos intensyvumas viešųjų erdvių ir materialinės bazės stiprinimo projektams iki 95 proc. (ankstesniais metais jis buvo 90 proc.), sumažinamas dokumentų, teikiamų kartu su paramos paraiška, kiekis (daugiau duomenų bus tikrinama tiesiogiai per viešuosius registrus (pvz., per juridinių asmenų registrą,  SODRĄ, VMI); supaprastinama pirkimų tvarka pareiškėjams, kurie nėra perkančiosios organizacijos. Siekiant mažinti pareiškėjų klaidų lygį, parengtos atskiros paramos paraiškų formos pagal remiamas veikos sritis.

Galime tik pasidžiaugti, kad devynios Pagėgių krašto bendruomenės teikė paraiškas šiam fondui ir gautas šių bendruomeninių projektų finansavimas:

Eil. Nr. Suteiktas paraiškos registracijos Nr. Pareiškėjas Paramos suma Projekto pavadinimas Veiklos sritis
15 NPKB-2018-V-15 Stoniškių bendruomenė 5000 Kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams
64 NPKB-2018-R-64 Kriokiškių kaimo bendruomenė 1500 Sveiki sugrįžę namo renginių organizavimas
168 NPKB-2018-M-168 Natkiškių kaimo bendruomenė 3000 Natkiškių kaimo bendruomenės materialinės bazės stiprinimas materialinės bazės stiprinimas
173 NPKB-2018-M-173 Pagėgių savivaldybės Panemunės bendruomenė 3000 Kaimo bendruomenės materialinės bazės stiprinimas materialinės bazės stiprinimas
284 NPKB-2018-R-284 Žukų kaimo bendruomenė 1500 Čia mūsų namai renginių organizavimas
393 NPKB-2018-V-393 Piktupėnų kaimo bendruomenė 4895 Viešųjų erdvių sutvarkymas Piktupėnuose, įrengiant vaikų žaidimo aikštelę kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams
426 NPKB-2018-R-426 Vietos veiklos grupė „Pagėgių kraštas“ 3000 Tradicinis VVG renginys – konferencija padėkos vakaras vietos bendruomenių atstovams renginių organizavimas
428 NPKB-2018-M-428 Lumpėnų kaimo bendruomenė 3000 Lumpėnų kaimo bendruomenės materialinės bazės stiprinimas gerinant vietos gyventojų bendruomeniškumą ir užimtumą materialinės bazės stiprinimas

 

Projektų, kuriems skiriama valstybės parama pagal 2018 metų  Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimo programos (01 01) priemonę ,,Parama kaimo bendruomenėms“ (01 001 01 03 09), sąrašas

 

Iš gautų 445 paraiškų finansavimas skirtas 265 paraiškoms. Pagrindinės neigiamo įvertinimo priežastys – 50% netinkamų išlaidų, turto valdymas nesutvarkytas (panaudos sutarčių trukmė netinkama arba turtas priklauso privačiam asmeniui), netinkamas pareiškėjas (VVG), kai rajone yra veikianti ir rajono bendruomenes vienijanti organizacija, projektas ne viešo pobūdžio. Buvo ir tokių atvejų, kad bendruomenė neatsakė į paklausimą, neatsiliepė telefonu. Dažniausiai pasikartojančios netinkamos finansuoti išlaidos materialinė bazė:  projektoriaus ekranas, fotoaparatų atminties kortelės, kondicionierių montavimo išlaidos, šviestuvai, dažymo įrankiai, keptuvės, palapinės ir pan., renginiai: nešiojamos kolonėlės su mikrofonu; apgyvendinimo paslaugos; termosai; marmitai ir pan. Didžiausias konkursas susidarė tarp trečios srities projektų, todėl iš 213 renginių paraiškų finansavimas skirtas tik 92 projektams. Renginių praeinamasis balas buvo – 65, kas surinko mažiau – neužteko lėšų.

Kitais metais Ministerija planuoja bendruomenių paramai 1 mln. Eur (jei niekas nepasikeis). 2019 m. taisyklėms NMA specialistai siūlytų, kad dar anksčiau (nuo sausio 15 d.) būtų paskelbtas paraiškų rinkimas.

Informaciją pateikė VVG „Pagėgių kraštas“

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *