Informacinis pranešimas apie įvykusį vietos projektų atrankos komiteto posėdį

Informuojame, kad rugpjūčio 7 d. 11 val. VVG „Pagėgių kraštas“ patalpose vyko 1 kvietimo vietos projektų atrankos komiteto posėdis. Darbotvarkėje svarstyti 6 klausimai.

  1. Dėl vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamento patvirtinimo.
  2. Dėl Piktupėnų kaimo bendruomenės vietos projekto „Pažink save“ pagal VPS priemonę „Neformalaus ugdymo gerinimas ir vaikų bei jaunimo vaidmens didinimas mažinant socialinę atskirtį“ (kodas LEADER-19.2.-SAVA-10) (vietos projekto paraiškos atpažinties (registravimo) kodas Nr. PAGĖ-LEADER-6B-JVS-1-1-2018).
  3. Dėl Natkiškių kaimo bendruomenės vietos projekto „Spalvotų vėjų vasara“ pagal VPS priemonę „Neformalaus ugdymo gerinimas ir vaikų bei jaunimo vaidmens didinimas mažinant socialinę atskirtį“ (kodas LEADER-19.2.-SAVA-10) (vietos projekto paraiškos atpažinties (registravimo) kodas Nr. PAGĖ-LEADER-6B-JVS-1-2-2018).
  4. Dėl Stoniškių bendruomenės vietos projekto „Vasaros svajos“ pagal VPS priemonę „Neformalaus ugdymo gerinimas ir vaikų bei jaunimo vaidmens didinimas mažinant socialinę atskirtį“ (kodas LEADER-19.2.-SAVA-10) (vietos projekto paraiškos atpažinties (registravimo) kodas Nr. PAGĖ-LEADER-6B-JVS-1-3-2018).
  5. Dėl Pagėgių sav. Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos vietos projekto „Gamtos vaikai“ pagal VPS priemonę „Neformalaus ugdymo gerinimas ir vaikų bei jaunimo vaidmens didinimas mažinant socialinę atskirtį“ (kodas LEADER-19.2.-SAVA-10) (vietos projekto paraiškos atpažinties (registravimo) kodas Nr. PAGĖ-LEADER-6B-JVS-1-4-2018).
  6. Dėl Pagėgių sav. Bitėnų VO „Rambynas“ vietos projekto „Mes ir gamta“ pagal VPS priemonę „Neformalaus ugdymo gerinimas ir vaikų bei jaunimo vaidmens didinimas mažinant socialinę atskirtį“ (kodas LEADER-19.2.-SAVA-10) (vietos projekto paraiškos atpažinties (registravimo) kodas Nr. PAGĖ-LEADER-6B-JVS-1-5-2018).

NUTARTA. Vadovaujantis Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 3D-544 „Dėl Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“, 4 priedo „Vietos plėtros strategijos vykdytojos sudaromo vietos projektų atrankos komiteto teisių ir pareigų, veiklos principų, sprendimų priėmimo tvarkos aprašas“ 8 punktu bei atsižvelgiant į vietos veiklos grupės „Pagėgių kraštas“ pateiktas vietos projektų vertinimo ataskaitas, priimti šiuos sprendimus:

  1. Pritarti šiems vietos projektams ir rekomenduoti pradėti kitą vertinimo etapą.

VVG „Pagėgių kraštas“ informacija

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *