Kentrių kaimo bendruomenė kviečia į šventę

Kentrių kaimo bendruomenė yra vienas iš partnerių Panemunės bendruomenės teiktoje paraiškoje „Panemunės, Piktupėnų ir Kentrių kaimų regioninio produkto rinkodara, panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“ teiktoje Vietos veiklos grupei „Pagėgių kraštas“. Projekto tikslas – kurti ir įgyvendinti efektyvias rinkodaros priemones, kuriomis siekiama išryškinti Pagėgių krašto vietos kultūros ir istorijos paveldą. Projekte numatyta surengti kiekvieno partnerio […]

Skaitykite toliau


„Duonos kelio pradžia“ Panemunės bendruomenėje

Pagėgių savivaldybės Panemunės bendruomenė, kartu su partneriais Kentrių ir Piktupėnų bendruomene 2018 m. pateikė paraišką pagal vietos veiklos grupės ,,Pagėgių kraštas“ vietos plėtros strategiją „VVG „Pagėgių kraštas“ teritorijos vietos plėtros 2016-2023 m. strategija“ priemonę „Regioninių produktų rinkodara ir kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“. Projekto vertė 10392,03 Eur. Paramos intensyvumas 95 proc. Švenčių ciklas […]

Skaitykite toliau


Projektas ,,Vasaros svajos“

Pagėgių sav. Stoniškių bendruomenė teikė paraišką pagal Vietos veiklos grupės „Pagėgių kraštas“  VPS priemonę „Neformalaus ugdymo gerinimas ir vaikų bei jaunimo vaidmens didinimas mažinant socialinę atskirtį“. Paraiška teikta kartu su partneriais – Pagėgių savivaldybės administracija, kuri prie projekto prisideda 5 proc. piniginėmis lėšomis ir Pagėgių savivaldybės Stoniškių pagrindine mokykla. Projekto „Vasaros svajos“ tikslas – ugdyti […]

Skaitykite toliau