2022 m. kvietimų pagal VPS priemones grafikas

Informuojame, kad 2022 m. planuojami kvietimai teikti vietos projektų paraiškas pagal šias VPS priemones:

 

Eil. Nr.

VPS priemonė

Kvietimo data*

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma, Eur

1.

„Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-3)

Nuo 2021-12-27  iki 2022-02-05 d.

11 960,50

2.

„Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas, sukuriant gyvybingą socialinės ekonomikos sektorių“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-6)

Nuo 2021-12-27  iki 2022-02-05 d.

49 083,40

3.

„Novatoriško ūkio ir verslo plėtra, efektyviai panaudojant turizmo ir kitus vietos išteklius“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-7)

Nuo 2021-12-27  iki 2022-02-05 d.

105 586,00 (VPS ir pereinamojo laikotarpio lėšos);

 43 548,00 (EURI fondo lėšos)

4.

„Regioninių produktų rinkodara ir kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorinį paveldą“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-9)

Nuo 2021-12-27  iki 2022-02-05 d.

29 617,29

 

*Pažymime, kad kvietimų grafikas yra preliminarus ir gali būti keičiamas esant poreikiui (pvz.: likus nepanaudotų VPS lėšų gali būti skelbiamas papildomas kvietimas teikti vietos projektų paraiškas). Visa informacija apie planuojamus kvietimus skelbiama VVG „Pagėgių kraštas“ interneto svetainėje.

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *